Au Pair

Programi AU PAIR

Të kujdesesh për fëmijë në një familje

Programi AU PAIR është program për shkëmbim kulturor. Në këtë program marin pjesë reth 100,000 studentë në vit, gjegjësisht vajza nga e gjithë bota. Qëllimi i këtij programi është që femrave studente t’u mundësojë të qëndrojnë për disa muaj në një ambient të ri, të përvetsojnë njohuritë e një gjuhe të jashtme dhe të njohin kulturë dhe mënyrën e jetesës e vendit ku zgjedhin të jetojnë. Një ndër qëllimet kryesore është edhe shkëmbimi kulturor në mes shteteve të ndryshme si dhe bashkëpunimi në mes tyre.

Vajzat që marrin pjesë në programin e Au Pair kanë të siguruar strehimin dhe ushqimin tek famija të cilës do t’i ndihmojnë me detyrim që të kujdeset për fëmijët e asaj familjeje si dhe të ndjekin kursin e gjuhës. Vajzat pjesmarrëse paguhen një shumë modeste për kujdestarinë ndaj fëmijëve por kjo shumë ndryshon në varësi të vendndodhjes, por ajo që është e përbashkët për të gjitha vajzat që marrin pjesë në program është statusi i tyre: ata nuk janë as vizitorë / turistë, as të punësuara por Au Pair Girls e cila është Kategori e veçantë. Statusi Au Pair në Bashkimin Evropian është i rregulluar sipas kontratës Accord EUROPEEN sur le placement Au Pair, miratuar në Strasburg më 24.11 1969 nga Këshilli i Evropës dhe në SHBA me dokumentin Department of State Regulations Au pair(22CFR62.31)

Vërtjeje: Programi Au Pair NUK ËSHTË PROGRAM PUNËSIMI por program për shkëmbim kulturor; pjesmarrësit e programit nuk fitojnë pozicion pune por vizë studentore dhe për të ndihmuar fëmijët e një familjeje ata paguhen xheparac por jo pagë.

IAPA – INTERNATINAL AU PAIR ASSOCIATION

Realizimi i programit AuPairt eshte i kontrolluar nga IAPA – International Au Pair Association. Kjo organizate i perfaqeson agjensite nga e gjithe bota qe ofrojne programet e AuPair dhe i krijojne standarted per realizimin e programit Au Pair, sic jane kriteret e perzgjedhjes se familjes AuPair dhe vajzave Au Pair. IAPA është themeluar në vitin 1994 me qëllim të krijimit të kritereve unike në lidhje me kushtet për pjesëmarrje në këtë program, të drejtat dhe obligimet e ndërlidhura të pjesëmarrësve në programin Au Pair, si dhe vendosja e standardeve që drejtojnë të gjitha organizatat dhe agjencitë në botë të përfshira në realizimin e Programit Au Pair.

Familja Au Pair

Me qëllim që familja ta pranojë vajzën Au Pair, është e nevojshme që disa kritere të plotësohen.Familja Au Pair duhet ti plotësojë kushtet të cilat janë pjesë e kontratës Au Pair. Familjarët duhet të kenë shtetësi të vendit ku jetojnë (psh. Familjet të cilat kanë leje qëndrim por jo shtetësinë e atij vendi nuk mund të pranojnë vajza Au Pair); në familje duhet të filtet gjuha e atij shteti ku jetojnë; familja duhet ti sigurojë vajzës Au Pair dhomë dhe ushqim, ta trajtojë vajzën si anëtare të familjes dhe t’i japë të drejtë të jetë pjesë e jetës së tyre; ti paguajnë një shumë modeste javore dhe ti ofrojnë ditë pushimi sipas regullores të programit.

Vendndodhja e familjes Au Pair

Ne nuk garantojmë për vendndodhjen e familjes në ndonjë vend, rajon apo qytet të caktuar. Ju duhet të keni parasysh që është familja ajo që do t’ju bëjë të lumtur dhe jo vendi

Kohëzgjatja e programit

Vajzat që marrin pjesë me programin Au Pait mund të qëndrojnë nga 3 deri ne 12 muaj. Kohëzgjatja e programit varet nga kushtet të cilat variojnë në çdo shtet.

Au Pair USA 2018 – mbajtjen e fëmijëve në familje

PROGRAMI

Au Pair është një program për shkëmbimin kulturor ndërkombëtar ku vajzat nga e gjithë bota kanë të drejtë të marrin pjesë.

Pjesa e punës e programit zgjat 12 muaj, pas së cilës vajza e Au Pair ka mundësinë të qëndrojë për 30 ditë në Shtetet e Bashkuara.

Programi Au Pair u jep pjesëmarrësve mundësinë për të përmirësuar anglishten, për të mësuar rreth kulturës dhe traditës amerikane, për të takuar miq të rinj dhe për t’u bërë i pavarur. Për angazhimin e kujdesit për fëmijët, vajzat e Au Pair kanë siguruar strehim dhe vilë në familjen Au Pair, si dhe një krevat fëmijësh javore xhepi. Emri i programit Au Pair vjen nga termi francez që do të thotë në çifte, ose së bashku. Ky term thekson statusin e AuPair Girl, i cili pranohet si anëtar i familjes Au Pair në të cilën ajo banon. Qëllimi i këtij programi është të bashkojë popujt dhe kulturat e ndryshme.

Pse të regjistroheni në NaromTravel Albania?

Për zbatimin e programit, Narom Travel Albania bashkëpunon vetëm me agjencitë që janë anëtare të organizatës IAPA (International Au Pair Asociimit), që do të thotë se zgjedhja e familjes Au Pair dhe Au Pair vajzë duhet të plotësohen standardet IAPA. Kjo garanton besueshmërinë dhe besueshmërinë e programit AuPair, si në lidhje me vajzën Au Pair dhe familjen Au Pair.

ORGANIZATAT E PROGRAMIT

Partneri amerikan, me të cilin Narom Travel Albania bashkëpunojnë dhe të zbatojë programin e Au Pair Shtetet e Bashkuara është një organizatë InterExchange New York (http://www.InterExchange.org) e cila, përveç programit të Au Pair poveće 40 vjet ai dhe programe të tjera për shkëmbimin kulturor ndërkombëtar për student nga e gjithë bota.

Statusi i vajzës së Au Pair

Au Pair vajzë, sipas regjimit të vizave të SHBA, ka statusin e shkëmbimit të studentëve (dhe vizën e duhur në këtë drejtim), dhe brenda familjes Au Pair, ajo ka statusin e një anëtari të familjes amerikane, ku ata qëndrojnë. Kështu, vajza AuPair nuk është as turist, as një person i punësuar, por një student i shkëmbimit ndërkombëtar dhe gjatë qëndrimit të saj në Shtetet e Bashkuara gëzon të gjitha privilegjet që i lejon ky status. Në këtë kuptim, krahas akomodimit dhe ushqimit të siguruar brenda familjes Au Pair, vajza AuPair merr paratë e saj të xhepit, jo një pagë, për angazhimin e saj në mbajtjen e fëmijëve.

OBLIGIMET E VAJZES AUPAIR

 • Ndihma e fëmijëve (45 orë + 1-2 netë në javë). Në mënyrë të veçantë: të kujdeset për fëmijët, ndërsa prindërit janë në punë; të mbikëqyrë dhe të ndihmojë fëmijët për detyrat e shtëpisë; për të ndihmuar fëmijët në shikim / zbukurim; për t’i marrë dhe për të marrë ato nga shkolla; t’i çojë ato në aktivitete jashtëshkollore; përgatiteni mëngjesin, darkën ose darkën, kujdeseni për rregullimin e dhomës së fëmijëve ose sheshit të lojërave, e kështu me radhë.
 • Ndihmoni me punën e përditshme në shtëpi
 • Shkuarja në një kurs sipas dëshirës tuaj, brenda ofertës së organizatës InterExchange dmth. Familjes Au Pair
 • Ndërgjegjësisht përmbushjen e detyrimeve të dakorduara
 • Sjellje të ndershme dhe veshja
 • Mbajeni dhomën në të cilën ai banon
 • Të dëgjojë dhe të bëjë orientimin dhe trajnimin para mbërritjes, jo më vonë se të enjten e kaluar para nisjes së programit (ndryshe, viza dhe bileta ajrore e anuluar do të anulohen). Është e nevojshme: të dëgjoni me kujdes videon “Dini para se të shkoni”; për të bërë një “Projekti për testimin e fëmijëve dhe projektin e kulturës”; për të bërë një “Trajnim për Zhvillimin e Fëmijërisë dhe Libri i Punës” brenda 8 orëve

TË DREJTAT E VAJZES AUPAIR

 • Një dhomë e veçantë dhe kaviteti brenda familjes Au Pair
 • Paratë e xhepit javore të kontraktuara në vlerë prej 195.75 USD
 • Biletë me pagesë të kthimit në Nju Jork, nëse përmbush detyrimet e dakorduara
 • Sigurimi shëndetësor i paguar deri në US $ 100,000 (me një tarifë prej US $ 50 çdo vizitë në një mjek)
 • Kursi i personalizuar me një çmim deri në 500 USD
 • Paguhet 3 ditë qëndrimi në Nju Jork për orientim në fillim të programit
 • Në 1.5 ditë në ditë
 • Fundjavë e lirë një herë në muaj
 • Paguhet 2 javë pushim pas 6 muaj pune
 • Pjesëmarrja në aktivitetet sociale të organizuara për vajzat Au Pair
 • Ndihma nga Këshilltari i Komunitetit Amerikan
 • 24/7 telefon shërbimi, në Nju Jork, për emergjenca

KUSHTET PËR PJESËMARRJEN NE PROGRAMIn AU PAIR

E drejta për të marrë pjesë në programin AuPair USA ka vajza që:

 • Në moshën 18-26 vjeç (Shënim: Një vajzë 27 vjeç nuk mund të hyjë në Shtetet e Bashkuara si pjesëmarrëse në programin Au Pair)
 • Të rrjedhshëm në anglisht (kontrollimi i njohurive të gjuhës është i detyrueshëm)
 • Ata nuk janë të martuar dhe nuk kanë fëmijë
 • Ata janë në shëndet të mirë
 • Keni përvojë në mbajtjen e fëmijëve (të paktën 200 orë)
 • Kanë kaluar një test lëvizës (kategoria B) dhe janë shoferë me përvojë
 • pirje duhani
 • Ata nuk kanë një regjistër të policisë
 • Ata janë komunikues, tolerantë, të ndërgjegjshëm, përgjegjës
 • Ata janë të gatshëm të ndahen nga familja dhe vendi amë, 12 muaj pa ndërprerje
 • Për herë të parë, ata marrin pjesë në programin AuPair USA
 • Kanë përfunduar të paktën arsimin e mesëm
 • Ata nuk kanë aplikuar më parë dhe nuk janë refuzuar disa lloj vizash

KUSHTET QË DUHET TË PËRMBUSH FAMILJA AUPAIR

Familja Au Pair nga Shtetet e Bashkuara, i cili dëshiron të marrë vajzën Au Pair në shtëpinë e saj, duhet të përmbushë disa kushte:

 • Jeton në një zonë me një koordinator lokal
 • Të jetë në gjendje të ofrojë një dhomë të veçantë dhe kushte të tjera të rregulluara nga ky program
 • Të jene me vendbanim të përhershëm në SHBA dhe të kene nënshtetësinë amerikane
 • Në shtëpi te flitet Gjuha angleze.
 • Të trajtojnë vajzën Au Pair, si një anëtar të familjes dhe ti mundësojne asaj të marrë pjesë në jetën e përditshme të familjes në mënyrë të barabartë me anëtarët e tjerë të familjes
 • Për të përmbushur të gjithë kontratën Au Pair Au Pair
 • Në Vajza Au Pair paguhet 195.75 USD ne jave.
 • I sigurojne sigurim shendetesor vajzës Au Pair, duke mbuluar shumën prej US $ 100,000 e shpenzimeve për trajtim
 • Ti paguajne Vajzes Au Pair nje tarifat e shkollimit në vlerë prej 500 USD
 • Ti japin Vajzes Au Pair leje ditore, javore dhe vjetore