Au Pair SHBA

SHBA Au Pair 2018

mbajtja e fëmijëve në familje

SHKURT RRETH PROGRAMIT

Au Pair është një program ndërkombëtar për shkëmbimin kulturor ku vajzat nga e gjithë bota kanë të drejtë të marrin pjesë.
Pjesa e punës e programit zgjat 12 muaj kur vajza Au Pair ka mundësinë të qëndrojë për 30 ditë në Shtetet e Bashkuara.
Programi Au Pair u jep pjesëmarrësve mundësinë të perfeksionojnë gjuhën angleze,të njohin dhe mësojnë rreth kulturës dhe traditës amerikane, të njihen me miq të rinj dhe të pavarësohen. Për angazhimin dhe kujdesjen ndaj fëmijëve, vajzave e Au Pair u është siguruar strehim dhe ushqim në familjen ku ata veprojnë, si dhe një pgë simbolike javore, apo pagë xhepi. Emri i programit Au Pair vjen nga termi francez që do të thotë në çifte, ose së bashku. Ky term thekson statusin e AuPair vajzës, e cila do të pranohet si anëtar në familjen Au Pair ku do të qëndrojë. Qëllimi i këtij programi është të bashkojë popujt dhe kulturat e ndryshme.

Pse të regjistroheni në Narrow Travel?
Për zbatimin e programit, Narom Travel bashkëpunon vetëm me agjensionet që janë anëtare të organizatës IAPA SHN AU PAIR(Shoqata Ndërkombëtare AU Pair)), që do të thotë se zgjedhja a familjes Au Pair dhe vajzës Au Pair duhet të plotësohen sipas standardeve IAPA. Kjo garanton sigurinë dhe besueshmërinë e programit AuPair, si në lidhje me vajzën Au Pair ashtu edhe familjen.

ORGANIZATORËT E PROGRAMIT

Partneri amerikan, me të cilin Naro Travel bashkëpunon dhe të zbaton programin e Au Pair ShBA,është organizatë InterExchange New York (http://www.InterExchange.org) e cila, përveç programit të Au Pair për më shumë se 40 vjet organizon edhe programe të tjera për shkëmbimin kulturor ndërkombëtar të studentëve nga e gjithë bota.

Statusi i vajzës së Au Pair
Au Pair vajzat, sipas regjimit të vizave të SHBA, kanë statusin e shkëmbimit të studentëve (dhe vizën e duhur në këtë drejtim), dhe brenda familjes Au Pair, ajo ka statusin e një anëtari të familjes amerikane, ku ata qëndrojnë. Kështu, vajza AuPair nuk është as turist, as një person i punësuar, por një student i shkëmbimit ndërkombëtar dhe gjatë qëndrimit të saj në Shtetet e Bashkuara gëzon të gjitha privilegjet që i lejon ky status. Në këtë kuptim, krahas akomodimit dhe ushqimit të siguruar brenda familjes Au Pair, vajza për angazhimin e saj në mbajtjen e fëmijëve në familje merr para javore të xhepit, jo një pagë,.

OBLIGIMET E VAJZËS AU PAIR

 • Ndihma e fëmijëve (45 orë + 1-2 netë në javë). Më saktë të kujdeset për fëmijët përderisa prindërit janë në punë; të mbikëqyrë dhe të ndihmojë fëmijët për detyrat e shtëpisë; të ndihmojë fëmijët në veshje / zhveshje të rrobave; t’i çojë ato dhe t’i marrë ato nga shkolla; t’i çojë në aktivitete jashtëshkollore; përgatiteni mëngjesin, drekën ose darkën, kujdeset për rregullimin e dhomës së fëmijëve ose këndit të lojërave, e kështu me radhë.
 • Ndihmë për punët e lehta të përditshme në shtëpi
 • Vajtje në kurs sipas zgjedhjes të saj, brenda ofertës së organizatës InterExchange dmth. familjes Au Pair
 • Zbatimi i ndërgjegjshëm i detyrimeve kontraktuale
 • Sjellje dhe veshje të përshtatshme.
 • Mirëmbajtjen e dhomës personale
 • Të bëjë “Orientimin dhe trajnimin para mbërritjes, më së voni deri të enjten e fundit para nisjes së programit(në të kundërt viza do të prishet dhe bileta ajrore do të anulohet). Është e nevojshme: të dëgjoni me kujdes videon ” Të dini para se të shkoni”; të bëjë ë ” Projekt testin për kujdesje ndaj fëmijëve dhe testin e kulturës”; të bëjë”Trajnim për Zhvillimin e fëmijëve dhe Libri i Punës” brenda 8 orëve.

TË DREJTAT E AU PAIRIT

 • Një dhomë e personale dhe e akomoduar brenda familjes Au Pair.
 • Pagë xhepi javore në vlerë prej 195.75 USD
 • Një biletë kthyse ajrore të paguar deri në Nju Jork, nëse i përmbush detyrimet e dakorduara
 • Sigurimi shëndetësor i paguar deri në US $ 100,000 (me një tarifë prej US $ 50për çdo vizitë mjeksore)
 • Kursi i paguar sipas zgjedjes të saj me një çmim deri në 500 USD
 • Paguhet 3 ditë qëndrimi në Nju Jork për orientim në fillim të programit
 • Në 1.5 ditë në ditë
 • Fundjavë e lirë një herë në muaj
 • Paguhen 2 javë pushim pas 6 muaj pune
 • Pjesëmarrja në aktivitetet sociale të organizuara për vajzat e Au Pair
 • Ndihma nga Këshilltari i Komunitetit Amerikan
 • Telefoni i shërbimit 24/7, në Nju Jork, për raste emergjente.

KUSHTET PËR PJESMNARJE NË PROGRAMIN AU PAIR

Të drejtë në pjesmarje në programin Au Pair në Shtetet e Bashkuara kanë vajzat të cilat:

 • Kanë moshën 18-26 vjeç (vërejte: Një vajzë 27 vjeç nuk mund të hyjë në Shtetet e Bashkuara si pjesëmarrëse në programin Au Pair)
 • Të flasin rrjedhshëm gjuhën angleze(kontrollimi i njohurive të gjuhës është detyrueshëm)
 • Nuk duhet të jenë të martuara dhe të kenë fëmijë
 • Gëzojnë shëndet të mire
 • Kanë përvojë në mbajtjen e fëmijëve (të paktën 200 orë)
 • Kanë patentë vozitjeje të (kategorisë B) dhe janë shoferë me përvojë
 • Nuk janë duhanpirëse
 • Nuk kanë dosje policore
 • Janë komunikuese, tolerante, të ndërgjegjshme, përgjegjëse
 • Ata janë të gatshme të ndahen nga familja dhe vendlindja për 12 muaj pa ndërprerje.
 • Për herë të parë, ata marrin pjesë në programin AuPair SHBA.
 • Kanë përfunduar të paktën arsimin e mesëm
 • Nuk kanë aplikuar paraprakisht dhe nuk kanë qenë refuzuar për donjë lloj vize Për në Shtetet e Bashkuara të Amerikës.

TRANSFERIMI I AU PAIR NË FAMILJE

Pasi vajza Au Pair të ketë marëë vizë, organizata InterExchange do t’i blejë dhe dërgon biletë ajrore për në Nju Jork. Shpenzimet nga aeroporti deri në New York dhe hotel në New Yorker ku do të rijë do ti paguajë vetë vajza. Transferimi nga Hotel New Yorker në vendin e banimit në familjen Au Pair sigurohen nga organizata InterExchange,apo familja Au Pair.

ORIENTIMI të

Çdo të martë, vajzat nga mbarë bota, pjesëmarrëse të programit Au Pair SHBA, arrijnë në Nju Jork dhe qëndrojnë në të njëjtin hotel (Hoteli New Yorker në Manhattan www.newyorkerhotel.com) ku organizohet orientimi (seminar) brenda 2-3 ditëve. Qëllimi i orientimit është njoha dhe përgaditja e vajzvee Au Pair gjatë qëndrimit të tyre në familjen amerikane. Pjesë e seminarit u dedikohet edhe fëmijëve (mbajtjes dhe rritjes së fëmijëve). Gjatë programit orientues vajzat Au Pair pajisen me broshura, të dobishme gjatë qëndrimit të tyre në Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Programi i Orientimit drejtohet nga InterExchange me ekipin e tij profesional, i cili përfshin psikologë, pedagogë dhe profesionistë të trajnimit të ndihmës së parë.

KOORDINATORI LOKAL

Koordinatori lokal luan një rol të rëndësishëm në këtë program. Është një person që jeton në qytet ose në afërsi të qytetit ku jeton familja Au Pair. Një person i cili është i njohur me rrethanat dhe nevojat e familjes Au Pair e cila tani më ka njohuri të hollësishme dhe informacion të detajuar rreth dosjes së vajzës si dhe është njohur me profiling e saj ja sugjeron familjes vajzën konkrete.

Koordinatori lokal mban llogari për vajzën e AuPair gjatë gjithë kohës së përfshirjes në program;duke ndihmuar të rregjistrohet në kursin e dëshiruar, të hapë një llogari bankare, të përshtatet lehtë me stilin e jetës së re dhe përgjegjësi të reja të ndihmon,në zgjidhjen e ndonjë problemi ose mosmarrëveshje që mund të lindin në relacionin Au Pair vajzë – dhe Au Pair familje. Është personalitet që është paraqet marrëdhënie midis vajzës Au Pair dhe Au Pair familjes si dhe InterExchange. Koordinatori lokal organizon takime për vajzat Au Pair një herë në muaj, që kanë synim njohje të reja midis tyre si dhe të shkëmbejnë përvojat nga programi.

ÇMIMI PËR PROGRAMIN AU PAIR

 • Shpenzimet e aplikimit – 3000 denarë
 • Shpenzimet e programit – 350 euro
 • Dinamika e Pagesës
 • 3000 denarë – kur regjistroni (në kohën e dorëzimit të aplikacionit të plotësuar) është e nevojshme të dorëzoni dëshminë e shumës së paguar)
 • 350 Euro – pasi të ketë marrë një familje Au Pair përpara se të mbërrijnë dokumentet e vëzhgimit
 • Çmimi përfshin
 • Intervistimi dhe testimi psikologjik i vajzave
 • Gjetja e një familje të përshtatshme Au Pair
 • Biletë kthyse ajrore deri në Nju Jork me taksat e përfshira (me kusht që programi të jetë përfunduar me sukses)
 • Akomodimi në hotelin Manhattan New York (2-3 netë, mëngjesi dhe dreka të përfshira)
 • Orientimi i organizuar në Nju Jork, në fillim të programit
 • Jepni një certifikatë CPR të lëshuar nga Shoqata Amerikane e Zemrës
 • Sigurimi shëndetësor në vlerë prej 100,000 USD
 • Kursi sipas zgjedhjes në vlerë prej 500 USD
 • Sigurimi i dokumentacionit të nevojshëm për marrjen e vizës të përshtatshëm amerikane
 • Transferimi nga hoteli në Nju Jork deri te familja e Au Pair.
 • Shërbimet e Koordinatorit Lokal
 • Shpenzimet SEVIS, në vlerë prej 35 USD
 • Ndihmë dhe Asistencë 24/7 gjatë gjithë kohëzgjatjes së programit
 • Çmimi NUK përfshin
 • Kostot e vizave (US $ 160)
 • Transferimi nga dhe deri / në Aeroportin e Nju Jorkut

MËNYRA E APLIKIMIT

Është e domosdoshme para së gjithash të paraqitet emri, mbiemri dhe e-mail i kandidatit, hapet një hyrje apo logohet për të plotësuar aplikacionin në internet. Përveç aplikimit elektronik, aplikanti për programin AuPair duhet të dorëzojë dokumentacionin e mëposhtëm:

 1. 2 Reference për kujdesin ndaj fëmijëve dhe 1 Rreferencë e Karakterit
 2. Letër drejtuar familjes të ardhëshme Au Pair
 3. 8 fotografi (p.sh. me familjen, miqtë, fëmijët)
 4. Një fotografi me format të pasaportës
 5. Një fotokopje e patentës (është e rëndësishme të bartni me vete patentën ndërkombëtare)
 6. Raporti Mjekësor i Certifikuar
 7. Vërtetim që nuk është e dënuar
 8. Fotokopja e një diplome të shkollës së mesme dhe ndoshta edhe diploma të tjera (për një kurs të përfunduar të gjuhës, vizatim, këndim etj.)
 9. Fotokopja e faqes së parë të pasaportës dhe vizës amerikane (nëse keni)
 10. Vërtetim që ëhtë bërë test psikologjik (i bërë në internet)
 11. Prezantimi i videove

Aplikacioni plotësohet në gjuhën angleze, si dhe dokumentacioni shtesë sipas pikave 1, 2 dhe 6.
Për çdo udhëzim shtesë, kontaktoni Narom Travel.
Koha mesatare për tu pranuar në familje AuPair është 3-4 muaj nga momenti që agjensioni të marrë një konfirmim nga organizata amerikane Inter Exchange duke vërtetuar se aplikacioni është i plotë dhe se procesi i kërkimit të familjes ka filluar.

Periudha për gjetjen e një familje varet nga familjet e Au Pair si dhe fleksibiliteti i vajzës Au Pair.

PAS MBLEDHJES TË DOKUMENTACIONIT TË PLOTË DHE PAGESËS SË BËRË NË VALUTËN DENAR,DUHET TË PËRCAKTOHET INTRERVISTA NË NAROM TRAVEL!

Kushtet për anulimin e programit

 • Nëse kandidati anulon pjesëmarrjen e programit para se të gjejë një familje të përshtatshme, agjencia mban pjesën e paguar në denar.
 • Nëse kandidati e anulon programin pas gjetjes të familjeje Au Pair, agjencia do të mbajë të gjithë shumën e e paguar në valutën e huaj
 • Nëse kandidati nuk merr vizë, agjencia mban pjesën e paguar të denarit dhe një shumë prej 100 euro.