SHBA

NJU JORK

MËNYRA REVOLUCIONARE E MËSIMIT – SISTEMI I EFEKTA

EFEKTA- është risi revolucionare në mësimin e gjuhës angleze, metodë e mësimit interaktive përmes kompjuterit.Përveç mësimit klasike të gjuhës në klasë me një profesor,tani, me ndihmën e këtij sistemi përdorimin e teknologjisë më të fundit të iLab.innovative language lab si dhe LPod.hand held comapanion mundësohet realizim i mësimi të avancuar.Ky projekt është përpunuar dhe perfeksionuar për 5 vjet drejtuar nga një ekip i madh ekspertësh (linguistë, informaticjentë, etj.). Secili student që regjistrohet në një kurs të gjuhës merr qasje në Sistemin Efekt gjë që mundëson atij të mësojë gjuhën angleze me ndihmën e kompjuterit para fillimit të kursit, si dhe përdorimin e sistemit 3 muaj pas përfundimit të kursit.

ORGANIZIMI I SHKOLLËS

Në shkollën e gjuhës janë të angazhuar një ekip i personelit me të punësuar permanent të detyruar të monitorojnë punën e secilit student individualisht. Duke filluar nga drejtori i shkollës, Accommodation Manager-( Menaxhuesin e Strehimit) përgjegjës për akomodimin, profesorët,–Academic Councelor( Këshilltarë Akademik) personi përgjegjës në ndjekjen e progresit të secilit student, Activities Director( Drejtor i Aktiviteteve)- personi përgjegjës për organizimin e ak tiviteteve shoqërore, kulturore dhe sportive të studentëve.

MËSIMI

26 ose 32 orë Gjuhë Angleze në javë (General – Course Intensive) duke përfshirë 6 iLab orë mësim interaktiv me ndihmën e kompjuterëve dhe një profesor që udhëheq mësimin. Gjatë verës, shkolla organizon kursin Bazë të gjuhës angleze që përmban 20 orë në javë (ky kurs nuk përfshin mësimin iLab). Orët zgjasin 40 minuta. Kurset janë parashikuar dhe organizuara në atë mënyrë që mësimi i gjuhës është përshtatur me nevojat e individit dhe njohjes paraprake të gjuhës gjë që përfaqëson një kombinim ideal të të mësuarit, argëtimit dhe kohës së lirë. Para fillimit të kursit është e detyrueshme të testohet studenti dhe varësisht nga ajo sa e njeh gjuhën, ndahen në grupe sipas niveleve të mëposhtme: Beginner, Elementary, Pre-intermediate, Intermediate, Upper intermediate, Pre-advanced dhe Advanced.Grupet maximalisht përbëhen nga 15 nxënës. Të gjithë materialet e kursit ofrohen dhe përfshihen në çmimin e kursit. Pas përfundimit të kursit, secili student merr një certifikatën e duhun.

AKOMODIMI

Ndjekësit e kursit të gjuhës angleze mund të vendosen sipas zgjedhjes së tyre:

 • Në një familje: Akomodimi ofrohet dhe sigurohet në dhoma me dy shtretër bazuar pansion i plotë nga e hëna deri të premten dhe gjysëmpansion në fundjavë.Shtrat shtesë, mund të vendoset edhe në dhoma një shtretëshe. Në dhoma akomodojnë studentë të kombësive të ndryshme me qëllim që të flasin sa më shumë në gjuhën angleze…
 • Në konviktet studentore: Akomodimi është i siguruar me vendosjen e studentëve në dhoma me një dy tre apo me më shumë shtretër.Sa i takon ushqimit zakonisht bazohet në vetë-ushqyerjen self-catering (vetë-shërbim), duke përdorur një kuzhinë të përbashkët. Informacione më të hollësishme rreth akomodimit për çdo destinacion mund të merret në agjencinë Narom Travel.

AKTIVITETET JASHTË ORARIT MËSIMORE

Pas përfundimit të orës mësimore shkolla organizon aktivitete sportive dhe sociale për vizitorët (gara sportive, Barbecue, vizitë vendeve-kulturo historike qyteteve dhe vendeve interesante etj.) Këto aktivitete organizohen dhe menaxhohen nga studentë fillestarë në mënyrë që të zhvillojë zgjërojnë shoqërinë njohjen në mes vedi si dhe të perfeksionojnë gjuhën angleze. Shkolla gjithashtu organizon ekskursione ditore, të cilat janë zgjedhore dhe paguhen më shumë.

NJU JORK…

Nju Jork, qyteti që nuk fle kurrë.Shfrytëzoje këtë rast dhe njihu me një nga qytetet më urbane dhe më të vizituara në botë: 5th Avenue, Broadway, Muzeu Metropolitan, Times Square, Empire State Building, dhe shumë gjëra të tjera janë vetëm një pjesë e asaj që, Big Apple ka për të ofruar.Jetoni në ndjesinë e qytetit kozmopolit bëni shëtitje nëpër Manhattan, vizitoni Statue of Liberty, Wall Street, Chrysler building, bëni shëtitje të këndshme nëpër Central Park …

Shkolla në New York është 5 minuta më këmbë nga Tarrytown (pjesë New York-ut larg nga Manhatani rreth 40 minuta).Me linjën e drejtpërdrejtë të metrosë, mund të arrini shumë shpejt në qendër të Nju Jorkut. Shkolla EF në New York është kampi i parë ndërkombëtar EF në botë. Kampingu ndodhet në pjesën e bukur të pyjeve të Tarrytown dhe ofron mundësi të panumërta dhe kushte të jashtëzakonshme për të mësimin dhe përsosjen e gjuhës angleze por edhe relaksimi nuk mungon brenda mundësive në një prej kryeqytetet e botës, është një kombinim ideal dhe një arsye të vërtetë për të zgjedhur këtë destinacion.

NË PROGRAM ËSHTË PËRFSHIRË

 • Kursi i gjuhës
 • Efekti i sistemit – mësimi interaktiv duke përdorur një kompjuter. Secili aplikant pas pagesës së shumës së plotë të kursit pajiset me kod për të hyrë në Sistemin Efekta që lejon mësimin e gjuhës angleze me ndihmën e kompjuterit para fillimit të kursit, si dhe lejon përdorurimin e këtij sistemi 3 muaj pas përfundimit të kursit.
 • Në një familje: Akomodimi ofrohet dhe sigurohet në dhoma me dy shtretër(ushqimi bazuar në gjysëmpansionin në ditët që mbahet mësim dhe pansion i plotë në fundjavë.
 • Në konviktet studentore: Akomodimi shoqërohet me përdorimin e guzhinës.
 • Aktivitete jashtë shkollore që i organizon shkolla e gjuhës:
 • Dokumenti 1-20
 • Materiale për ndjekjen e procesit mësimor
 • Shfrytëzimi I internetit dhe e-mail-it
 • Dërgimi I dokumentave me postën e shpejtë
 • Vëretim për kursin e mbaruar
 • Efecta Fluency Tfest dhe Efecta Progress Tracker

BOSTON

MËNYRËN REVOLUCIONARE E SISTEMIT TË MËSIMIT-EFEKTIT

EFEKTA- është risi revolucionare në mësimin e gjuhës angleze, metodë e mësimit interaktive përmes kompjuterit.Përveç mësimit klasike të gjuhës në klasë me një profesor,tani, me ndihmën e këtij sistemi përdorimin e teknologjisë më të fundit të iLab.innovative language lab si dhe LPod.hand held comapanion mundësohet realizim i mësimi të avancuar.Ky projekt është përpunuar dhe perfeksionuar për 5 vjet drejtuar nga një ekip i madh ekspertësh (linguistë, informaticjentë, etj.). Secili student që regjistrohet në një kurs të gjuhës merr qasje në Sistemin Efekt gjë që mundëson atij të mësojë gjuhën angleze me ndihmën e kompjuterit para fillimit të kursit, si dhe përdorimin e sistemit 3 muaj pas përfundimit të kursit.

ORGANIZIMI I SHKOLLËS

Në shkollën e gjuhës janë të angazhuar një ekip i personelit me të punësuar permanent të detyruar të monitorojnë punën e secilit nxënës individualisht. Duke filluar nga drejtori i shkollës, Accommodation Manager-( Menaxhuesin e Strehimit) përgjegjës për akomodimin, profesorët,–Academic Councelor( Këshilltarë Akademik) personi përgjegjës në ndjekjen e progresit të secilit nxënës,Activities Director( Drejtor i Aktiviteteve)- personi përgjegjës për organizimin e ak tiviteteve shoqërore, kulturore dhe sportive të studentëve.

MËSIMI

26 ose 32 orë Gjuhë Angleze në javë (General – Course Intensive) duke përfshirë 6 iLab orë mësim interaktiv me ndihmën e kompjuterëve dhe një profesor që udhëheq mësimin. Gjatë verës, shkolla organizon kursin Bazë të gjuhës angleze që përmban 20 orë në javë (ky kurs nuk përfshin mësimin iLab). Orët zgjasin 40 minuta. Kurset janë parashikuar dhe organizuara në atë mënyrë që mësimi i gjuhës është përshtatur me nevojat e individit dhe njohjes paraprake të gjuhës gjë që përfaqëson një kombinim ideal të të mësuarit, argëtimit dhe kohës së lirë. Para fillimit të kursit është e detyrueshme të testohet nxënësi dhe varësisht nga ajo sa e njeh gjuhën, ndahen në grupe sipas niveleve të mëposhtme: Beginner, Elementary, Pre-intermediate, Intermediate, Upper intermediate, Pre-advanced dhe Advanced.Grupet maximalisht përbëhen nga 15studentë.Është e detyrueshme të testohet dhe në varësi të aftësive gjuhësore,studentët ndahen në grupe në nivelet e mëposhtme: Fillestare, Fillore, Para-ndërmjetëse, Mesatare, Ndërmjetësim i sipërm, Paraprak dhe Avancuar. Grupet kanë maksimum 15studentë. Të gjithë materialet e kursit ofrohen dhe përfshihen në çmimin e kursit. Pas përfundimit të kursit, secili student merr një certifikatën e duhun.

AKOMODIMI

Ndjekësit e kursit të gjuhës angleze mund të vendosen sipas zgjedhjes së tyre:

 • Në një familje: Akomodimi ofrohet dhe sigurohet në dhoma me dy shtretër bazuar pansion i plotë nga e hëna deri të premten dhe gjysëmpansion në fundjavë.Shtrat shtesë, mund të vendoset edhe në dhoma një shtretëshe. Në dhoma akomodojnë studentë të kombësive të ndryshme me qëllim që të flasin sa më shumë në gjuhën angleze…
 • Në konviktet studentore: Akomodimi është i siguruar me vendosjen e studentëve në dhoma me një dy tre apo dhoma me shumë shtretër.Sa i takon ushqimit zakonisht bazohet në vetë-ushqyerjen self-catering (vetë-shërbim), duke përdorur një kuzhinë të përbashkët. Informacione më të hollësishme rreth akomodimit për çdo destinacion mund të merret në agjencinë Narom Travel.

AKTIVITETET JASHTË ORARIT MËSIMOR

Pas përfundimit të ores mësimore shkolla organizon aktivitete sportive dhe sociale për vizitorët (gara sportive, Barbecue, vizitë vendeve-kulturo historike qyteteve dhe vendeve interesante etj.) Këto aktivitete organizohen dhe menaxhohen nga studentë fillestarë në mënyrë që të zhvillojë zgjërojnë shoqërinë njohjen në mes vedi si dhe të perfeksionojnë gjuhën angleze. Shkolla gjithashtu organizon ekskursione ditore, të cilat janë zgjedhore dhe paguhen më shumë.

BOSTON…

Boston, një nga qytetet më të mëdha në Bregdetin Lindor me më shumë se 100 kolegje (përfshirë Hawarardin e famshëm të shumëdëgjuar)I tejmbushur me studentë është vendi i duhur për të rinjtë me dëshirë për të nxënë dituri por edhe për t’u dëfryer.Boston ka një rëndësi të madhe në historinë e SHBA-ve,është qyteti i ndodhive me rëndësi të madhe për historinë e Shteteve të Bashkuara të Amerikës siç për shembull është historia e pijes të çajit. Bostoni dikur ishte porti më i madh i SHBA-ve, ndërsa sot është një qendër ekonomike, universitare, kulturore dhe artistike e Amerikës Lindore. Në të ju do të gjeni një numër të madh të qendrave përkujtimore, muzeje, teatrot, sallat e koncertesh dhe operash, baletit, dhe sidomos vende me jetë nate jashtëzakonisht të pasur.

Shkolla Boston: Shkolla është e vendosur në një ndërtesë jashtzakonisht të bukur që është edhe qendra më e madhe e EF në Sh. B.A. Zona e gjelbëruar e madhe që është pjesë e kësaj qendre është një oazë e vërtetë mësimi. Shkolla është vetëm 15 minuta nga qendra e qytetit nëse udhëtoni me autobus. Përveç klasëve klasike, shkolla është e pajisur me klasë kompjuterike, biblioteka,internet wireless dhe TV dhoma, si dhe një hapësirë të luajtur dhe relaksim.

NË PROGRAM ËSHTË PËRFSHIRË

 • Kursi i gjuhës
 • Efekti i sistemit – mësimi interaktiv duke përdorur një kompjuter. Secili aplikant pas pagesës së shumës së plotë të kursit pajiset me kod për të hyrë në Sistemin Efekta që lejon mësimin e gjuhës angleze me ndihmën e kompjuterit para fillimit të kursit, si dhe lejon përdorurimin e këtij sistemi 3 muaj pas përfundimit të kursit.
 • Në një familje: Akomodimi ofrohet dhe sigurohet në dhoma me dy shtretër(ushqimi bazuar në gjysëmpansionin në ditët që mbahet mësim dhe pansion i plotë në fundjavë.
 • Në konviktet studentore: Akomodimi shoqërohet me përdorimin e guzhinës.
 • Aktivitete jashtë shkollore që i organizon shkolla e gjuhës:
 • Dokumenti 1-20
 • Materiale për ndjekjen e procesit mësimor
 • Shfrytëzimi I internetit dhe e-mail-it
 • Dërgimi i dokumentave me postën e shpejtë
 • Vëretim për kursin e mbaruar
 • Efecta Fluency Tfest dhe Efecta Progress Tracker

LOS ANGELES

MËNYRA REVOLUCIONARE E MËSIMIT – SISTEMI I EFEKTIT

EFEKTA- është risi revolucionare në mësimin e gjuhës angleze, metodë e mësimit interaktive përmes kompjuterit.Përveç mësimit klasike të gjuhës në klasë me një profesor,tani, me ndihmën e këtij sistemi përdorimin e teknologjisë më të fundit të iLab.innovative language lab si dhe LPod.hand held comapanion mundësohet realizim i mësimi të avancuar.Ky projekt është përpunuar dhe perfeksionuar për 5 vjet drejtuar nga një ekip i madh ekspertësh (linguistë, informaticjentë, etj.). Secili student që regjistrohet në një kurs të gjuhës merr qasje në Sistemin Efekt gjë që mundëson atij të mësojë gjuhën angleze me ndihmën e kompjuterit para fillimit të kursit, si dhe përdorimin e sistemit 3 muaj pas përfundimit të kursit.

ORGANIZIMI I SHKOLLËS

Në shkollën e gjuhës janë të angazhuar një ekip i personelit me të punësuar permanent të detyruar të monitorojnë punën e secilit nxënës individualisht. Duke filluar nga drejtori i shkollës, Accommodation Manager-( Menaxhuesin e Strehimit) përgjegjës për akomodimin, profesorët,–Academic Councelor( Këshilltarë Akademik) personi përgjegjës në ndjekjen e progresit të secilit nxënës,Activities Director( Drejtor i Aktiviteteve)- personi përgjegjës për organizimin e aktiviteteve shoqërore, kulturore dhe sportive të kursantëve.

MËSIMI

26 ose 32 orë Gjuhë Angleze në javë (General – Course Intensive) duke përfshirë 6 iLab orë mësim interaktiv me ndihmën e kompjuterëve dhe një profesor që udhëheq mësimin. Gjatë verës, shkolla organizon kursin Bazë të gjuhës angleze që përmban 20 orë në javë (ky kurs nuk përfshin mësimin iLab). Orët zgjasin 40 minuta. Kurset janë parashikuar dhe organizuara në atë mënyrë që mësimi i gjuhës është përshtatur me nevojat e individit dhe njohjes paraprake të gjuhës gjë që përfaqëson një kombinim ideal të të mësuarit, argëtimit dhe kohës së lirë. Para fillimit të kursit është e detyrueshme të testohet nxënësi dhe varësisht nga ajo sa e njeh gjuhën, ndahen në grupe sipas niveleve të mëposhtme: Beginner, Elementary, Pre-intermediate, Intermediate, Upper intermediate, Pre-advanced dhe Advanced.Grupet maximalisht përbëhen nga 15 nxënës.I gjithë materiali për ndjekjen e kursit është i siguruar përfshië edhe tarifën e kursit. Pas përfundimit të kursit,secili nxënës merr certificate adekuate është e detyrueshme të testohet dhe në varësi të aftësive gjuhësore, nxënësit ndahen në grupe në nivelet e mëposhtme: Fillestare, Fillore, Para-ndërmjetëse, Mesatare, Ndërmjetësim i sipërm, Paraprak dhe Avancuar. Grupet kanë maksimum 15 vizitorë. I gjithë materiali i kursit ofrohet dhe përfshihet në tarifën e kursit. Pas përfundimit të kursit, çdo vizitor merr një certifikatë të përshtatshme.

AKOMODIMI

Ndjekësit e kursit të gjuhës angleze mund të vendosen sipas zgjedhjes së tyre:

 • Në një familje: Akomodimi ofrohet dhe sigurohet në dhoma me dy shtretër bazuar pansion i plotë nga e hëna deri të premten dhe gjysëmpansion në fundjavë.Shtrat shtesë, mund të vendoset edhe në dhoma një shtretëshe. Në dhoma akomodojnë studentë të kombësive të ndryshme me qëllim që të flasin sa më shumë në gjuhën angleze…
 • Në konviktet studentore: Akomodimi është i siguruar me vendosjen e studentëve në dhoma me një dy tre apo dhoma me shumë shtretër.Sa i takon ushqimit zakonisht bazohet në vetë-ushqyerjen self-catering (vetë-shërbim), duke përdorur një kuzhinë të përbashkët. Informacione më të hollësishme rreth akomodimit për çdo destinacion mund të merret në agjencinë Narom Travel.

AKTIVITETET JASHTË ORARIT MËSIMOR

Pas përfundimit të ores mësimore shkolla organizon aktivitete sportive dhe sociale për vizitorët (gara sportive, Barbecue, vizitë vendeve-kulturo historike qyteteve dhe vendeve interesante etj.) Këto aktivitete organizohen dhe menaxhohen nga studentë fillestarë në mënyrë që të zhvillojë zgjërojnë shoqërinë njohjen në mes vedi si dhe të perfeksionojnë gjuhën angleze. Shkolla gjithashtu organizon ekskursione ditore, të cilat janë zgjedhore dhe paguhen më shumë.

LOS ANGELES…

Los Angeles është qyteti i dytë më i madh në Shtetet e Bashkuara, i quajtur ndryshe “Qyteti i engjujve”. Është i njohur për plazhet me rërë pafund të mëdha, ditët me diel dhe një klimë të këndshme mesdhetare.Aty gjejmë edhe “fabrikën e ëndrrave” të vetmin dhe famshin Hollywood. Aty do të gjeni Sallën e Koncerteve Walt Disney, lagjen qytet t-ëkinezëve-Chinatown, Koreatown, Kodak Theater, Griffit Observatori, Hollywood Bowl, Hollywood Sing.

Shkolla në Los Angeles: Shkolla është vetëm 2 minuta në këmbë nga Redondo Beach, një nga plazhet më të famshme në Los Angeles dhe 20 minuta me makinë nga qendra e qytetit. Ndërtesa e shkollës është shumë e gjerë dhe përveç klasëve klasike, ka klasë të pajisura me kompjuterë dhe internet wireless . Në afërsi tëshkollës ka shumë qendra tregtare, kafene,terrene të volejbollit në plazh etj.

NË PROGRAM ËSHTË PËRFSHIRË

 • Kursi i gjuhës
 • Efekti i sistemit – mësimi interaktiv duke përdorur një kompjuter. Secili aplikant pas pagesës së shumës së plotë të kursit pajiset me kod për të hyrë në Sistemin Efekta që lejon mësimin e gjuhës angleze me ndihmën e kompjuterit para fillimit të kursit, si dhe lejon përdorurimin e këtij sistemi 3 muaj pas përfundimit të kursit.
 • Në një familje: Akomodimi ofrohet dhe sigurohet në dhoma me dy shtretër(ushqimi bazuar në gjysëmpansionin në ditët që mbahet mësim dhe pansion i plotë në fundjavë.
 • Në konviktet studentore: Akomodimi shoqërohet me përdorimin e guzhinës.
 • Aktivitete jashtë shkollore që i organizon shkolla e gjuhës:
 • Dokumenti 1-20
 • Materiale për ndjekjen e procesit mësimor
 • Shfrytëzimi I internetit dhe e-mail-it
 • Dërgimi I dokumentave me postën e shpejtë
 • Vëretim për kursin e mbaruar
 • Efecta Fluency Tfest dhe Efecta Progress Tracker

MIAMI

MËNYRA REVOLUCIONARE E MËSIMIT – SISTEMI I EFEKTA

EFEKTA- është risi revolucionare në mësimin e gjuhës angleze, metodë e mësimit interaktive përmes kompjuterit.Përveç mësimit klasike të gjuhës në klasë me një profesor,tani, me ndihmën e këtij sistemi përdorimin e teknologjisë më të fundit të iLab.innovative language lab si dhe LPod.hand held comapanion mundësohet realizim i mësimi të avancuar.Ky projekt është përpunuar dhe perfeksionuar për 5 vjet drejtuar nga një ekip i madh ekspertësh (linguistë, informaticjentë, etj.). Secili student që regjistrohet në një kurs të gjuhës merr qasje në Sistemin Efekt gjë që mundëson atij të mësojë gjuhën angleze me ndihmën e kompjuterit para fillimit të kursit, si dhe përdorimin e sistemit 3 muaj pas përfundimit të kursit.

ORGANIZIMI I SHKOLLËS

Në shkollën e gjuhës janë të angazhuar një ekip i personelit me të punësuar permanent të detyruar të monitorojnë punën e secilit nxënës individualisht. Duke filluar nga drejtori i shkollës, Accommodation Manager-( Menaxhuesin e Strehimit) përgjegjës për akomodimin, profesorët,–Academic Councelor( Këshilltarë Akademik) personi përgjegjës në ndjekjen e progresit të secilit nxënës,Activities Director( Drejtor i Aktiviteteve)- personi përgjegjës për organizimin e ak tiviteteve shoqërore, kulturore dhe sportive të kursantëve.

MËSIMI

26 ose 32 orë Gjuhë Angleze në javë (General – Course Intensive) duke përfshirë 6 iLab orë mësim interaktiv me ndihmën e kompjuterëve dhe një profesor që udhëheq mësimin. Gjatë verës, shkolla organizon kursin Bazë të gjuhës angleze që përmban 20 orë në javë (ky kurs nuk përfshin mësimin iLab). Orët zgjasin 40 minuta. Kurset janë parashikuar dhe organizuara në atë mënyrë që mësimi i gjuhës është përshtatur me nevojat e individit dhe njohjes paraprake të gjuhës gjë që përfaqëson një kombinim ideal të të mësuarit, argëtimit dhe kohës së lirë. Para fillimit të kursit është e detyrueshme të testohet nxënësi dhe varësisht nga ajo sa e njeh gjuhën, ndahen në grupe sipas niveleve të mëposhtme: Beginner, Elementary, Pre-intermediate, Intermediate, Upper intermediate, Pre-advanced dhe Advanced.Grupet maximalisht përbëhen nga 15 nxënës.I gjithë materiali për ndjekjen e kursit është i siguruar përfshië edhe tarifën e kursit. Pas përfundimit të kursit,secili nxënës merr certificate adekuate është e detyrueshme të testohet dhe në varësi të aftësive gjuhësore, nxënësit ndahen në grupe në nivelet e mëposhtme: Fillestare, Fillore, Para-ndërmjetëse, Mesatare, Ndërmjetësim i sipërm, Paraprak dhe Avancuar. Grupet kanë maksimum 15 vizitorë. I gjithë materiali i kursit ofrohet dhe përfshihet në tarifën e kursit. Pas përfundimit të kursit, çdo vizitor merr një certifikatë të përshtatshme.

AKOMODIMI

Ndjekësit e kursit të gjuhës angleze mund të vendosen sipas zgjedhjes së tyre:

 • Në një familje: Akomodimi ofrohet dhe sigurohet në dhoma me dy shtretër bazuar pansion i plotë nga e hëna deri të premten dhe gjysëmpansion në fundjavë.Shtrat shtesë, mund të vendoset edhe në dhoma një shtretëshe. Në dhoma akomodojnë studentë të kombësive të ndryshme me qëllim që të flasin sa më shumë në gjuhën angleze…
 • Në konviktet studentore: Akomodimi është i siguruar me vendosjen e studentëve në dhoma me një dy tre apo dhoma me shumë shtretër.Sa i takon ushqimit zakonisht bazohet në vetë-ushqyerjen self-catering (vetë-shërbim), duke përdorur një kuzhinë të përbashkët. Informacione më të hollësishme rreth akomodimit për çdo destinacion mund të merret në agjencinë Narom Travel.

AKTIVITETET JASHTË ORARIT MËSIMOR

Pas përfundimit të ores mësimore shkolla organizon aktivitete sportive dhe sociale për vizitorët (gara sportive, Barbecue, vizitë vendeve-kulturo historike qyteteve dhe vendeve interesante etj.) Këto aktivitete organizohen dhe menaxhohen nga studentë fillestarë në mënyrë që të zhvillojë zgjërojnë shoqërinë njohjen në mes vedi si dhe të perfeksionojnë gjuhën angleze. Shkolla gjithashtu organizon ekskursione ditore, të cilat janë zgjedhore dhe paguhen më shumë.

MIAMI BEACH…

I shtrië në plazhet e bukura me rërë të Atlantikut, Miami Beach është një nga qytetet më të bukura dhe më të vizituara në Shtetet e Bashkuara. Klima e këndshme pozita gjeografike e mrekullueshme një me përzierje e popujve të ndryshëm nga Amerika Qendrore dhe Amerika e Jugut bëjnë që Florida të jetë perlë e vërtetë. Majami Beach shtet i nrohtë dhe me shum bukuri mund të ofrojë shumë: të pushoni në plazh të , provoni dhe shijoni specialitete të ndryshme të kuzhinës nga Kubaneze, Latino- Amerikane, por edhe nga shëtititja rreth plazhit do të mahniteti nga arhitektura e bukur Art-Deco e këtij qyteti.

Shkolla Miami Beach: Shkolla është e vendosur në plazhet me rërë të Atlantikut vetëm 10 minuta larg nga zona këmbësore “Ocean Drive” .Do të keni shans të mësoni në klasët e ndriçuar nga dielli (disa prej tyre me pamje nga oqeani), mund të notoni në pishinë,që është në kuadër të kampit,krahas të mësuarit do të shijoni jetën e vërtetë natës në Florida. Shkolla është e pajisur me klasë kompjuterike dhe internet falas për pjesëmarrësit e kurseve.

NË PROGRAM ËSHTË PËRFSHIRË

 • Kursi i gjuhës
 • Efekti i sistemit – mësimi interaktiv duke përdorur një kompjuter. Secili aplikant pas pagesës së shumës së plotë të kursit pajiset me kod për të hyrë në Sistemin Efekta që lejon mësimin e gjuhës angleze me ndihmën e kompjuterit para fillimit të kursit, si dhe lejon përdorurimin e këtij sistemi 3 muaj pas përfundimit të kursit.
 • Në një familje: Akomodimi ofrohet dhe sigurohet në dhoma me dy shtretër(ushqimi bazuar në gjysëmpansionin në ditët që mbahet mësim dhe pansion i plotë në fundjavë.
 • Në konviktet studentore: Akomodimi shoqërohet me përdorimin e guzhinës.
 • Aktivitete jashtë shkollore që i organizon shkolla e gjuhës:
 • Dokumenti 1-20
 • Materiale për ndjekjen e procesit mësimor
 • Shfrytëzimi I internetit dhe e-mail-it
 • Dërgimi I dokumentave me postën e shpejtë
 • Vëretim për kursin e mbaruar
 • Efecta Fluency Tfest dhe Efecta Progress Tracker

SAN FRANCISKO

MËNYRA REVOLUCIONARE E MËSIMIT – SISTEMI I EFEKTA

EFEKTA- është risi revolucionare në mësimin e gjuhës angleze, metodë e mësimit interaktive përmes kompjuterit.Përveç mësimit klasike të gjuhës në klasë me një profesor,tani, me ndihmën e këtij sistemi përdorimin e teknologjisë më të fundit të iLab.innovative language lab si dhe LPod.hand held comapanion mundësohet realizim i mësimi të avancuar.Ky projekt është përpunuar dhe perfeksionuar për 5 vjet drejtuar nga një ekip i madh ekspertësh (linguistë, informaticjentë, etj.). Secili student që regjistrohet në një kurs të gjuhës merr qasje në Sistemin Efekt gjë që mundëson atij të mësojë gjuhën angleze me ndihmën e kompjuterit para fillimit të kursit, si dhe përdorimin e sistemit 3 muaj pas përfundimit të kursit.

ORGANIZIMI I SHKOLLËS

Në shkollën e gjuhës janë të angazhuar një ekip i personelit me të punësuar permanent të detyruar të monitorojnë punën e secilit nxënës individualisht. Duke filluar nga drejtori i shkollës, Accommodation Manager-( Menaxhuesin e Strehimit) përgjegjës për akomodimin, profesorët,–Academic Councelor( Këshilltarë Akademik) personi përgjegjës në ndjekjen e progresit të secilit nxënës,Activities Director( Drejtor i Aktiviteteve)- personi përgjegjës për organizimin e ak tiviteteve shoqërore, kulturore dhe sportive të kursantëve.

MËSIMI

26 ose 32 orë Gjuhë Angleze në javë (General – Course Intensive) duke përfshirë 6 iLab orë mësim interaktiv me ndihmën e kompjuterëve dhe një profesor që udhëheq mësimin. Gjatë verës, shkolla organizon kursin Bazë të gjuhës angleze që përmban 20 orë në javë (ky kurs nuk përfshin mësimin iLab). Orët zgjasin 40 minuta. Kurset janë parashikuar dhe organizuara në atë mënyrë që mësimi i gjuhës është përshtatur me nevojat e individit dhe njohjes paraprake të gjuhës gjë që përfaqëson një kombinim ideal të të mësuarit, argëtimit dhe kohës së lirë. Para fillimit të kursit është e detyrueshme të testohet nxënësi dhe varësisht nga ajo sa e njeh gjuhën, ndahen në grupe sipas niveleve të mëposhtme: Beginner, Elementary, Pre-intermediate, Intermediate, Upper intermediate, Pre-advanced dhe Advanced.Grupet maximalisht përbëhen nga 15 nxënës.I gjithë materiali për ndjekjen e kursit është i siguruar përfshië edhe tarifën e kursit. Pas përfundimit të kursit,secili nxënës merr certificate adekuate është e detyrueshme të testohet dhe në varësi të aftësive gjuhësore, nxënësit ndahen në grupe në nivelet e mëposhtme: Fillestare, Fillore, Para-ndërmjetëse, Mesatare, Ndërmjetësim i sipërm, Paraprak dhe Avancuar. Grupet kanë maksimum 15 vizitorë. I gjithë materiali i kursit ofrohet dhe përfshihet në tarifën e kursit. Pas përfundimit të kursit, çdo vizitor merr një certifikatë të përshtatshme.

AKOMODIMI

Ndjekësit e kursit të gjuhës angleze mund të vendosen sipas zgjedhjes së tyre:

 • Në një familje: Akomodimi ofrohet dhe sigurohet në dhoma me dy shtretër bazuar pansion i plotë nga e hëna deri të premten dhe gjysëmpansion në fundjavë.Shtrat shtesë, mund të vendoset edhe në dhoma një shtretëshe. Në dhoma akomodojnë studentë të kombësive të ndryshme me qëllim që të flasin sa më shumë në gjuhën angleze…
 • Në konviktet studentore: Akomodimi është i siguruar me vendosjen e studentëve në dhoma me një dy tre apo dhoma me shumë shtretër.Sa i takon ushqimit zakonisht bazohet në vetë-ushqyerjen self-catering (vetë-shërbim), duke përdorur një kuzhinë të përbashkët. Informacione më të hollësishme rreth akomodimit për çdo destinacion mund të merret në agjencinë Narom Travel.

AKTIVITETET JASHTË ORARIT MËSIMOR

Pas përfundimit të ores mësimore shkolla organizon aktivitete sportive dhe sociale për vizitorët (gara sportive, Barbecue, vizitë vendeve-kulturo historike qyteteve dhe vendeve interesante etj.) Këto aktivitete organizohen dhe menaxhohen nga studentë fillestarë në mënyrë që të zhvillojë zgjërojnë shoqërinë njohjen në mes vedi si dhe të perfeksionojnë gjuhën angleze. Shkolla gjithashtu organizon ekskursione ditore, të cilat janë zgjedhore dhe paguhen më shumë.

SAN FRANCISCO…

Qytet marramendëse kozmoplit i i shtrirë në Bregun Perëndimor i njohur nga rrugët e shumta të pjerrta,tramvaje specificë dhe trolleybusët që janë në qarkullim në çdo kohë , është një sfidë e vërtetë për turistët e shumtë që e vizitojnë këtë vend. Bashkë me qytetit dominon Ura Golden Gate, një nga urat më të gjata dhe të larta në botë,që së bashku me të famshin Alcatraz burgun e shumë dëgjuar në ishullin më të afërt me shtëpitë të rreshtuara të ndërtuara në stilin Viktorian “Painted ladies” e bëjnë këtë qytet ndër më të njohurit në botë. Në kohën e “etheve të arta”, njerëzit në këtë qytet vinin masivisht në kërkim të arit. Sot, San Francisko është një ndër qytetet më të vizituara në Amerikë.

Shkolla në San Francisko: Shkolla gjendet në zonën dëgjuar të peshkatarëve “Fisherman’s Wharf”. Kjo pjesë e popullullarizuar e qytetit është një vend i mrekullueshëm për të mësuar gjuhë. Shkolla kohët e fundit është rinovuar dhe ka kabinete të paisura me kompjuterë, klasë me pamje nga ura “Golden Gate” dhe Alcatrazi, me salla moderne dhe internet falas. Shkolla gjithashtu organizon kurse për marrjen e provimeve TOEFL dhe EASOL, si dhe kurs professional për English for Toiurism- (turizmin Anglez. anglisht për turizëm.

NË PROGRAM ËSHTË PËRFSHIRË

 • Kursi i gjuhës
 • Efekti i sistemit – mësimi interaktiv duke përdorur një kompjuter. Secili aplikant pas pagesës së shumës së plotë të kursit pajiset me kod për të hyrë në Sistemin Efekta që lejon mësimin e gjuhës angleze me ndihmën e kompjuterit para fillimit të kursit, si dhe lejon përdorurimin e këtij sistemi 3 muaj pas përfundimit të kursit.
 • Në një familje: Akomodimi ofrohet dhe sigurohet në dhoma me dy shtretër(ushqimi bazuar në gjysëmpansionin në ditët që mbahet mësim dhe pansion i plotë në fundjavë.
 • Në konviktet studentore: Akomodimi shoqërohet me përdorimin e guzhinës.
 • Aktivitete jashtë shkollore që i organizon shkolla e gjuhës:
 • Dokumenti 1-20
 • Materiale për ndjekjen e procesit mësimor
 • Shfrytëzimi I internetit dhe e-mail-it
 • Dërgimi I dokumentave me postën e shpejtë
 • Vëretim për kursin e mbaruar
 • Efecta Fluency Tfest dhe Efecta Progress Tracker

HONULULU

MËNYRA REVOLUCIONARE E MËSIMIT – SISTEMI I EFEKTA

EFEKTA- është risi revolucionare në mësimin e gjuhës angleze, metodë e mësimit interaktive përmes kompjuterit.Përveç mësimit klasike të gjuhës në klasë me një profesor,tani, me ndihmën e këtij sistemi përdorimin e teknologjisë më të fundit të iLab.innovative language lab si dhe LPod.hand held comapanion mundësohet realizim i mësimi të avancuar.Ky projekt është përpunuar dhe perfeksionuar për 5 vjet drejtuar nga një ekip i madh ekspertësh (linguistë, informaticjentë, etj.). Secili student që regjistrohet në një kurs të gjuhës merr qasje në Sistemin Efekt gjë që mundëson atij të mësojë gjuhën angleze me ndihmën e kompjuterit para fillimit të kursit, si dhe përdorimin e sistemit 3 muaj pas përfundimit të kursit.

ORGANIZIMI I SHKOLLËS

Në shkollën e gjuhës janë të angazhuar një ekip i personelit me të punësuar permanent të detyruar të monitorojnë punën e secilit nxënës individualisht. Duke filluar nga drejtori i shkollës, Accommodation Manager-( Menaxhuesin e Strehimit) përgjegjës për akomodimin, profesorët,–Academic Councelor( Këshilltarë Akademik) personi përgjegjës në ndjekjen e progresit të secilit nxënës,Activities Director( Drejtor i Aktiviteteve)- personi përgjegjës për organizimin e ak tiviteteve shoqërore, kulturore dhe sportive të kursantëve.

MËSIMI

26 ose 32 orë Gjuhë Angleze në javë (General – Course Intensive) duke përfshirë 6 iLab orë mësim interaktiv me ndihmën e kompjuterëve dhe një profesor që udhëheq mësimin. Gjatë verës, shkolla organizon kursin Bazë të gjuhës angleze që përmban 20 orë në javë (ky kurs nuk përfshin mësimin iLab). Orët zgjasin 40 minuta. Kurset janë parashikuar dhe organizuara në atë mënyrë që mësimi i gjuhës është përshtatur me nevojat e individit dhe njohjes paraprake të gjuhës gjë që përfaqëson një kombinim ideal të të mësuarit, argëtimit dhe kohës së lirë. Para fillimit të kursit është e detyrueshme të testohet nxënësi dhe varësisht nga ajo sa e njeh gjuhën, ndahen në grupe sipas niveleve të mëposhtme: Beginner, Elementary, Pre-intermediate, Intermediate, Upper intermediate, Pre-advanced dhe Advanced.Grupet maximalisht përbëhen nga 15 nxënës.I gjithë materiali për ndjekjen e kursit është i siguruar përfshië edhe tarifën e kursit. Pas përfundimit të kursit,secili nxënës merr certificate adekuate është e detyrueshme të testohet dhe në varësi të aftësive gjuhësore, nxënësit ndahen në grupe në nivelet e mëposhtme: Fillestare, Fillore, Para-ndërmjetëse, Mesatare, Ndërmjetësim i sipërm, Paraprak dhe Avancuar. Grupet kanë maksimum 15 vizitorë. I gjithë materiali i kursit ofrohet dhe përfshihet në tarifën e kursit. Pas përfundimit të kursit, çdo vizitor merr një certifikatë të përshtatshme.

AKOMODIMI

Ndjekësit e kursit të gjuhës angleze mund të vendosen sipas zgjedhjes së tyre:

 • Në një familje: Akomodimi ofrohet dhe sigurohet në dhoma me dy shtretër bazuar pansion i plotë nga e hëna deri të premten dhe gjysëmpansion në fundjavë.Shtrat shtesë, mund të vendoset edhe në dhoma një shtretëshe. Në dhoma akomodojnë studentë të kombësive të ndryshme me qëllim që të flasin sa më shumë në gjuhën angleze…
 • Në konviktet studentore: Akomodimi është i siguruar me vendosjen e studentëve në dhoma me një dy tre apo dhoma me shumë shtretër.Sa i takon ushqimit zakonisht bazohet në vetë-ushqyerjen self-catering (vetë-shërbim), duke përdorur një kuzhinë të përbashkët. Informacione më të hollësishme rreth akomodimit për çdo destinacion mund të merret në agjencinë Narom Travel.

AKTIVITETET JASHTË ORARIT MËSIMOR

Pas përfundimit të ores mësimore shkolla organizon aktivitete sportive dhe sociale për vizitorët (gara sportive, Barbecue, vizitë vendeve-kulturo historike qyteteve dhe vendeve interesante etj.) Këto aktivitete organizohen dhe menaxhohen nga studentë fillestarë në mënyrë që të zhvillojë zgjërojnë shoqërinë njohjen në mes vedi si dhe të perfeksionojnë gjuhën angleze. Shkolla gjithashtu organizon ekskursione ditore, të cilat janë zgjedhore dhe paguhen më shumë.

HONOLULU…

“Aloha” është fjala e parë që do të dëgjoni posa të arrini në Honululu, një përshëndetje tradicionale në ishujt e parajsës së Hawaiit. Hawaii prej vitesh janë destinacion turistik numbër 1 në botë për vite me rradhë. Në vitin 1959, Hawaii u bë shteti i 50-të i Shteteve të Bashkuara. Është një vend ideal për të mësuar gjuhën, por edhe për të shijuar dhe relaksuar. Hawaii është i famshëm për plazhet e të shumta, shum të bukra, klimën tropikale, mundësitë të shumta që I jepen secilit për ushtrimin e sporteve të ndryshme të ujit, surfing etj. vegjetacion unik dhe mikpritjen e vendasve është për tu përmendur gjithashtu. Gjatë qëndrimit tuaj mund të vizitoni Pearl Harbor, Parqet Kombëtare, vullkanet dhe krateret vullkanike (Diamond Head Crater ) u jepet mundësia të surfoni edhe në plazhin e famshëm të Banzai Pipeline Beach.

Shkolla në Honolulu: Shkolla është e vendosur në ishullin Ohan në kryeqytetin Honolulu vetëm disa minuta në këmbë nga plazhi i famshëm Waikiki. Ndërtesa moderne në të cilën ndodhet shkolla është e pajisur me klasë dhe kabinetetë pajisur me kompjuterë. Përveç kurseve klasike të mësimit të angleze, shkolla u jep vizitorëve mundësinë për të njohur kulturën polineziane, mitet dhe zakonet e ishullit Hawaii.

NË PROGRAM ËSHTË PËRFSHIRË

 • Kursi i gjuhës
 • Efekti i sistemit – mësimi interaktiv duke përdorur një kompjuter. Secili aplikant pas pagesës së shumës së plotë të kursit pajiset me kod për të hyrë në Sistemin Efekta që lejon mësimin e gjuhës angleze me ndihmën e kompjuterit para fillimit të kursit, si dhe lejon përdorurimin e këtij sistemi 3 muaj pas përfundimit të kursit.
 • Në një familje: Akomodimi ofrohet dhe sigurohet në dhoma me dy shtretër(ushqimi bazuar në gjysëmpansionin në ditët që mbahet mësim dhe pansion i plotë në fundjavë.
 • Në konviktet studentore: Akomodimi shoqërohet me përdorimin e guzhinës.
 • Aktivitete jashtë shkollore që i organizon shkolla e gjuhës:
 • Dokumenti 1-20
 • Materiale për ndjekjen e procesit mësimor
 • Shfrytëzimi I internetit dhe e-mail-it
 • Dërgimi I dokumentave me postën e shpejtë
 • Vëretim për kursin e mbaruar
 • Efecta Fluency Tfest dhe Efecta Progress Tracker

ÇIKAGO

MËNYRA REVOLUCIONARE E MËSIMIT – SISTEMI I EFEKTA

EFEKTA – është risi revolucionare në mësimin e gjuhës angleze, metodë e mësimit interaktive përmes kompjuterit.Përveç mësimit klasike të gjuhës në klasë me një profesor,tani, me ndihmën e këtij sistemi përdorimin e teknologjisë më të fundit të iLab.innovative language lab si dhe LPod.hand held comapanion mundësohet realizim i mësimi të avancuar.Ky projekt është përpunuar dhe perfeksionuar për 5 vjet drejtuar nga një ekip i madh ekspertësh (linguistë, informaticjentë, etj.). Secili student që regjistrohet në një kurs të gjuhës merr qasje në Sistemin Efekt gjë që mundëson atij të mësojë gjuhën angleze me ndihmën e kompjuterit para fillimit të kursit, si dhe përdorimin e sistemit 3 muaj pas përfundimit të kursit.

ORGANIZIMI I SHKOLLËS

Në shkollën e gjuhës janë të angazhuar një ekip i personelit me të punësuar permanent të detyruar të monitorojnë punën e secilit nxënës individualisht. Duke filluar nga drejtori i shkollës, Accommodation Manager-( Menaxhuesin e Strehimit) përgjegjës për akomodimin, profesorët,–Academic Councelor( Këshilltarë Akademik) personi përgjegjës në ndjekjen e progresit të secilit nxënës,Activities Director( Drejtor i Aktiviteteve)- personi përgjegjës për organizimin e ak tiviteteve shoqërore, kulturore dhe sportive të kursantëve.

MËSIMI

26 ose 32 orë Gjuhë Angleze në javë (General – Course Intensive) duke përfshirë 6 iLab orë mësim interaktiv me ndihmën e kompjuterëve dhe një profesor që udhëheq mësimin. Gjatë verës, shkolla organizon kursin Bazë të gjuhës angleze që përmban 20 orë në javë (ky kurs nuk përfshin mësimin iLab). Orët zgjasin 40 minuta. Kurset janë parashikuar dhe organizuara në atë mënyrë që mësimi i gjuhës është përshtatur me nevojat e individit dhe njohjes paraprake të gjuhës gjë që përfaqëson një kombinim ideal të të mësuarit, argëtimit dhe kohës së lirë. Para fillimit të kursit është e detyrueshme të testohet nxënësi dhe varësisht nga ajo sa e njeh gjuhën, ndahen në grupe sipas niveleve të mëposhtme: Beginner, Elementary, Pre-intermediate, Intermediate, Upper intermediate, Pre-advanced dhe Advanced.Grupet maximalisht përbëhen nga 15 nxënës.I gjithë materiali për ndjekjen e kursit është i siguruar përfshië edhe tarifën e kursit. Pas përfundimit të kursit,secili nxënës merr certificate adekuate është e detyrueshme të testohet dhe në varësi të aftësive gjuhësore, nxënësit ndahen në grupe në nivelet e mëposhtme: Fillestare, Fillore, Para-ndërmjetëse, Mesatare, Ndërmjetësim i sipërm, Paraprak dhe Avancuar. Grupet kanë maksimum 15 vizitorë. I gjithë materiali i kursit ofrohet dhe përfshihet në tarifën e kursit. Pas përfundimit të kursit, çdo vizitor merr një certifikatë të përshtatshme.

AKOMODIMI

Ndjekësit e kursit të gjuhës angleze mund të vendosen sipas zgjedhjes së tyre:

 • Në një familje: Akomodimi ofrohet dhe sigurohet në dhoma me dy shtretër bazuar pansion i plotë nga e hëna deri të premten dhe gjysëmpansion në fundjavë.Shtrat shtesë, mund të vendoset edhe në dhoma një shtretëshe. Në dhoma akomodojnë studentë të kombësive të ndryshme me qëllim që të flasin sa më shumë në gjuhën angleze…
 • Në konviktet studentore: Akomodimi është i siguruar me vendosjen e studentëve në dhoma me një dy tre apo dhoma me shumë shtretër.Sa i takon ushqimit zakonisht bazohet në vetë-ushqyerjen self-catering (vetë-shërbim), duke përdorur një kuzhinë të përbashkët. Informacione më të hollësishme rreth akomodimit për çdo destinacion mund të merret në agjencinë Narom Travel.

AKTIVITETET JASHTË ORARIT MËSIMOR

Pas përfundimit të ores mësimore shkolla organizon aktivitete sportive dhe sociale për vizitorët (gara sportive, Barbecue, vizitë vendeve-kulturo historike qyteteve dhe vendeve interesante etj.) Këto aktivitete organizohen dhe menaxhohen nga studentë fillestarë në mënyrë që të zhvillojë zgjërojnë shoqërinë njohjen në mes vedi si dhe të perfeksionojnë gjuhën angleze. Shkolla gjithashtu organizon ekskursione ditore, të cilat janë zgjedhore dhe paguhen më shumë

CHICAGO

Çikago, një nga qytetet më të famshme dhe më mbresëlënëse në Shtetet e Bashkuara. E vendosur në brigjet e Liqenit Michigan,në të është ndërtuar një nga ndërtesat më të larta në botë “Sears Tower”, dhe pranë saj janë vendosur Shedd Aquarium, Millenium Park me një përmbajtje interesante si Cloud Gate, Crown Fountain dhe pavionet interesante, muzeume të shumta, teatro, qendrave sportive, tregtare dhe muzike.Në fillim të shekullit 20, Chicago ishte i njohur si një vendi i mafiozëve i Sh.B.A-ve, por sot Çigago është qendra tregtare dhe ekonomike e Amerikës së mesme.

Shkolla në Çikago: Shkolla ndodhet në qendër të qytetit në një nga rrugët më të njohura të Michigan Avenue. Nëse bëni vetëm disa minuta më këmbë nga shkolla, ju mund të shijoni duke bërë shëtitje përgjatë bregut të liqenit dhe të argëtohen në Navy Pier. Në këtë shkollë do të ndjeheni si pjesë e atmosferës universitare. Përveç klasëve klasike, shkolla posedon gjithashtu ka klasë të pajisura me kompjuter dhe internet wireless falas.

NË PROGRAM ËSHTË PËRFSHIRË

 • Kursi i gjuhës
 • Efekti i sistemit – mësimi interaktiv duke përdorur një kompjuter. Secili aplikant pas pagesës së shumës së plotë të kursit pajiset me kod për të hyrë në Sistemin Efekta që lejon mësimin e gjuhës angleze me ndihmën e kompjuterit para fillimit të kursit, si dhe lejon përdorurimin e këtij sistemi 3 muaj pas përfundimit të kursit.
 • Në një familje: Akomodimi ofrohet dhe sigurohet në dhoma me dy shtretër(ushqimi bazuar në gjysëmpansionin në ditët që mbahet mësim dhe pansion i plotë në fundjavë.
 • Në konviktet studentore: Akomodimi shoqërohet me përdorimin e guzhinës.
 • Aktivitete jashtë shkollore që i organizon shkolla e gjuhës:
 • Dokumenti 1-20
 • Materiale për ndjekjen e procesit mësimor
 • Shfrytëzimi I internetit dhe e-mail-it
 • Dërgimi I dokumentave me postën e shpejtë
 • Vëretim për kursin e mbaruar
 • Efecta Fluency Tfest dhe Efecta Progress Tracker