SPANJA

ORGANIZIMI I SHKOLLËS

Në shkollën e gjuhës janë të angazhuar një ekip i personelit me të punësuar permanent të detyruar të monitorojnë punën e secilit student individualisht. Duke filluar nga drejtori i shkollës, Accommodation Manager-( Menaxhuesin e Akomodimitt) përgjegjës për akomodimin, profesorët,–Academic Councelor( Këshilltarë Akademik) personi përgjegjës në ndjekjen e progresit të secilit nxënës,Activities Director( Drejtor i Aktiviteteve)- personi përgjegjës për organizimin e aktiviteteve shoqërore, kulturore dhe sportive të studentëve.

MËSIMI

26 ose 32 orë Gjuhë Spanjole në javë (General – Course Intensive) duke përfshirë 6 iLab orë mësim interaktiv me ndihmën e kompjuterëve dhe një profesor që udhëheq mësimin. Gjatë verës, shkolla organizon kursin Bazë të gjuhës spanjolle që përmban 20 orë në javë (ky kurs nuk përfshin mësimin iLab). Orët zgjasin 40 minuta. Kurset janë parashikuar dhe organizuara në atë mënyrë që mësimi i gjuhës është përshtatur me nevojat e individit dhe njohjes paraprake të gjuhës gjë që përfaqëson një kombinim ideal të të mësuarit, argëtimit dhe kohës së lirë. Para fillimit të kursit është e detyrueshme të testohet studenti dhe varësisht nga ajo sa e njeh gjuhën, ndahen në grupe sipas niveleve të mëposhtme: Beginner, Elementary, Pre-intermediate, Intermediate, Upper intermediate, Pre-advanced dhe Advanced.Grupet maximalisht përbëhen nga 15 studentë. Të gjithë materialet e kursit ofrohen dhe përfshihen në çmimin e kursit. Pas përfundimit të kursit, secili student merr një certifikatën e duhun.

AKOMODIMI

Ndjekësit e kursit të gjuhës frenge mund të vendosen sipas zgjedhjes së tyre:

 • Në një familje: Akomodimi ofrohet dhe sigurohet në dhoma me dy shtretër bazuar pansion i plotë nga e hëna deri të premten dhe gjysëmpansion në fundjavë.Në dhoma akomodojnë studentë të kombësive të ndryshme me qëllim që të flasin sa më shumë në gjuhën spanjolle.
 • Në konviktet studentore: Akomodimi është i siguruar me vendosjen e studentëve në dhoma me një dy tre apo dhoma me shumë shtretër.Sa i takon ushqimit zakonisht bazohet në vetë-ushqyerjen self-catering (vetë-shërbim), duke përdorur një kuzhinë të përbashkët. Informacione më të hollësishme rreth akomodimit për çdo destinacion mund të merret në agjencinë Narom Travel.

AKTIVITETET JASHTË ORARIT MËSIMOR

Pas përfundimit të orës mësimore shkolla organizon aktivitete sportive dhe sociale për vizitorët (gara sportive, Barbecue, vizitë vendeve-kulturo historike qyteteve dhe vendeve interesante etj.) Këto aktivitete organizohen dhe menaxhohen nga studentë fillestarë në mënyrë që të zhvillojë zgjërojnë shoqërinë njohjen në mes vedi si dhe të perfeksionojnë gjuhën spanjolle. Shkolla gjithashtu organizon ekskursione ditore, të cilat janë zgjedhore dhe paguhen më shumë.

BARCELONA

ORGANIZIMI I SHKOLLËS

Në shkollën e gjuhës janë të angazhuar një ekip i personelit me të punësuar permanent të detyruar të monitorojnë punën e secilit nxënës individualisht. Duke filluar nga drejtori i shkollës, Accommodation Manager-( Menaxhuesin e Akomodimitt) përgjegjës për akomodimin, profesorët,–Academic Councelor( Këshilltarë Akademik) personi përgjegjës në ndjekjen e progresit të secilit nxënës,Activities Director( Drejtor i Aktiviteteve)- personi përgjegjës për organizimin e aktiviteteve shoqërore, kulturore dhe sportive të studentëve.

MËSIMI

26 ose 32 orë Gjuhë Spanjolle në javë (General – Course Intensive) duke përfshirë 6 iLab orë mësim interaktiv me ndihmën e kompjuterëve dhe një profesor që udhëheq mësimin. Gjatë verës, shkolla organizon kursin Bazë të gjuhës spanjolle që përmban 20 orë në javë (ky kurs nuk përfshin mësimin iLab). Orët zgjasin 40 minuta. Kurset janë parashikuar dhe organizuara në atë mënyrë që mësimi i gjuhës është përshtatur me nevojat e individit dhe njohjes paraprake të gjuhës gjë që përfaqëson një kombinim ideal të të mësuarit, argëtimit dhe kohës së lirë. Para fillimit të kursit është e detyrueshme të testohet nxënësi dhe varësisht nga ajo sa e njeh gjuhën, ndahen në grupe sipas niveleve të mëposhtme: Beginner, Elementary, Pre-Intermediate, Intermediate, Upper Intermediate, Pre-advanced dhe Advanced.Grupet maximalisht përbëhen nga 15 nxënës. Të gjithë materialet e kursit ofrohen dhe përfshihen në çmimin e kursit. Pas përfundimit të kursit, secili student merr një certifikatën e duhun.

AKOMODIMI

Ndjekësit e kursit të gjuhës frenge mund të vendosen sipas zgjedhjes së tyre:

 • Në një familje: Akomodimi ofrohet dhe sigurohet në dhoma me dy shtretër bazuar pansion i plotë nga e hëna deri të premten dhe gjysëmpansion në fundjavë.Në dhoma akomodojnë studentë të kombësive të ndryshme me qëllim që të flasin sa më shumë në gjuhën spanjolle.
 • Në konviktet studentore: Akomodimi është i siguruar me vendosjen e studentëve në dhoma me një dy tre apo dhoma me shumë shtretër.Sa i takon ushqimit zakonisht bazohet në vetë-ushqyerjen self-catering (vetë-shërbim), duke përdorur një kuzhinë të përbashkët. Informacione më të hollësishme rreth akomodimit për çdo destinacion mund të merret në agjencinë Narom Travel.

AKTIVITETET JASHTË ORARIT MËSIMOR

Pas përfundimit të orës mësimore shkolla organizon aktivitete sportive dhe sociale për vizitorët (gara sportive, Barbecue, vizitë vendeve-kulturo historike qyteteve dhe vendeve interesante etj.) Këto aktivitete organizohen dhe menaxhohen nga studentë fillestarë në mënyrë që të zhvillojë zgjërojnë shoqërinë njohjen në mes vedi si dhe të perfeksionojnë gjuhën spanjolle. Shkolla gjithashtu organizon ekskursione ditore, të cilat janë zgjedhore dhe paguhen më shumë.

BARCELONA…

Porti më i madh i Mesdheut, kryeqyteti i Katalonisë dhe qyteti i dytë më i madh në Spanjë.Barcelona është metropoli kulturor dhe turistik i Evropës dhe botës. Arkitekturës e këti qyteti eshtë e pazakontë për shkak të secificitetit që ka sa i takon Art Nouveau. Përfaqësuesi më i rëndësishëm i Art Nouveau Antonio Gaudi e shëndroi Barcelonën në puntori të vetën duke lëne pas vetes kryevepra të pa përsëritshme si Sagrada Familia, të vetmin park të projektuar Park Guell dhe shum ndërtime tjera.Barcelona ka shum muzeje, teatro, skena muzikore, por edhe qendra sportive dhe terrene për arsye se është edhe qytet Olimpic.Por, nuk duhet haruar edhe palzhat jashtzakonisht të bukra.

Shkolla Barcelona: Shkolla ndodhet në pjesën ekskluzive verilindore të qytetit, jo shumë larg nga rruga më e rëndësishme Diagonal. Posedon klasë me pajisje moderne, kabinete kompjuteri dhe internet wireless. Ekip profesorësh, mësimdhënësish dhe pedagogësh me përvojë e drejtonë me sukses këtë shkollë në 20 vitet e fundit.

NË PROGRAM ËSHTË PËRFSHIRË:

 • Kursi i gjuhës
 • Akomodimi në një familje me dhoma me dy shtrtëre (ushqimi bazuar ë gjysëmpansion gjatëditëve të fundjavës dhe pansion në i plotë në ditët e ndjekjes të mësimit) ai është konvikt studentor bashkë me guzhinën.
 • Aktivitetet jashtë shkollore të organizuara nga shkolla e gjuhës.
 • Materiale për ndjekjen e mësimit
 • Përdorimi i internetit dhe e-mail
 • Çertifikata e përfundimit të kursit

MADRIDI

ORGANIZIMI I SHKOLLËS

Në shkollën e gjuhës janë të angazhuar një ekip i personelit me të punësuar permanent të detyruar të monitorojnë punën e secilit nxënës individualisht. Duke filluar nga drejtori i shkollës, Accommodation Manager-( Menaxhuesin e Akomodimitt) përgjegjës për akomodimin, profesorët,–Academic Councelor( Këshilltarë Akademik) personi përgjegjës në ndjekjen e progresit të secilit nxënës,Activities Director( Drejtor i Aktiviteteve)- personi përgjegjës për organizimin e aktiviteteve shoqërore, kulturore dhe sportive të studentëve.

MËSIMI

10, 20, 20 dhe 25 + 5 + 5 ore javë në gjuhë Spanjolle (Semi-Intensive / Part/time, Intensive, Intensive +, Super Intensive +).Orët zgjasin 55 min. Kurset janë të dizajnuara në mënyrë që secili student të mësojë duke u bazuar në dituritë paraprake që ka për gjuhën d.m.th. përshtatet sipas nevojave të individit, është një kombinim ideale për të mësuar argëtim dhe relaksim. Para fillimit të kursit është i detyrueshëm testimi, në varësi të njohjes së gjuhës, studentët janë klasifikuar në grupe në këto nivele: Beginner,Elementary, Pre-Intermediate, Intermediate,Upper Intermediate, Pre-Advanced dhe Advanced, . Grupet kanë një maksimum prej 10 studentë, por më shpesh janë janë grupe prej 5-6 studentësh. Të gjithë materialet e kursit ofrohen dhe përfshihen në çmimin e kursit. Pas përfundimit të kursit, secili student merr një certifikatën e duhun.

AKOMODIMI

Ndjekësit e kursit të gjuhës spanjolle mund të vendosen sipas zgjedhjes së tyre:

 • Në një familje: Akomodimi ofrohet dhe sigurohet në dhoma me dy shtretër bazuar pansion i plotë nga e hëna deri të premten dhe gjysëmpansion në fundjavë.Në dhoma akomodojnë studentë të kombësive të ndryshme me qëllim që të flasin sa më shumë në gjuhën spanjolle.
 • Në konviktet studentore: Akomodimi është i siguruar me vendosjen e studentëve në dhoma me një dy tre apo dhoma me shumë shtretër, ka edhe kuzhinë.Për informacione të detajuara për çdo destinacjon mund ti merrni në agjencinë Karavan Travel.

AKTIVITETET JASHTË ORARIT MËSIMOR

Pas përfundimit të orës mësimore shkolla organizon aktivitete sportive dhe sociale për vizitorët (gara sportive, Barbecue, vizitë vendeve-kulturo historike qyteteve dhe vendeve interesante etj.) Këto aktivitete organizohen dhe menaxhohen nga studentë fillestarë në mënyrë që të zhvillojë zgjërojnë shoqërinë njohjen në mes vedi si dhe të perfeksionojnë gjuhën spanjolle. Shkolla gjithashtu organizon ekskursione ditore, të cilat janë zgjedhore dhe paguhen më shumë.

MADRID…

Madrid është kryeqyteti i Spanjës me rreth 5 milionë banorë dhe, sipas bukurisë së saj natyrore, është një nga qytetet kryesore në Evropë. Ajo është e vendosur në bregun e lumit Manzanares dhe i përket rajonit historik të Kastiljes. Përveç pasurisë historike dhe kulturore, Madrid ofron jetë nate të mirë dhe argëtuese për të rinjtë.

Shkolla: Shkolla Enforex në Madrid ndjekin studentë të të gjitha moshave dhe nga pjesë të ndryshme të botës. Ajo është e vendosur në qendër të qytetit në 5 min. deri te Plaza de Espana. Kohët e fundit ajo është rinovuar, ka 40 klasë me pajisje audio-vizuale, dhoma të mëdha studentore, një laborator kompjuterik me 20 kompjuterë me internet wireless, si dhe një bibliotekë dhe video bibliotekë të pajisur mirë.