Student Area

Narom Travel Albania kujdeset gjithmonë që udhëtimi juaj drejt SHBA-e të jetë një eksperiencë e paharueshme dhe pa pengesa. Në faqen tonë do të gjeni shkrime të përditësuara të cilat përmbajnë informacione të zgjeruara reth udhëtimit tuaj, akomodimit, mënyrës të jetesës si dhe këshilla të tjera të cilat do t’ju ndihmojnë në eksperienën tuaj si pjesmarrës i programit Work and Travel USA.

Arktikujt e Narom Travel Albania do t’ju ndihmojnë dhe udhëzojnë për fazat e udhëtimit tuaj para dhe pas nisjes. Këto informacione do ti pranoni nëkohën e duhur në e-mailin tuaj prandaj sigurohuni që të jeni të abonuar në listën tonë për Newsletter.

Kategoritë e informacioneve janë për: dokumentacione, akomodim, transport, shërbime gjatë blerjeve etj. Supozohet që pjesmarrësit të kenë njohuri të gjuhës angleze, ndaj edhe udhëzimet janë të shkruara po në atë gjuhë.

Në linqet më poshtë mund të lexoni më shumë reth tyre:

>Akomodimi

>Transporti

>Discounts

 

Dokumentat e nevojshme para se të udhëtoni:

  • Welcome Brochure
  • J-1 Visa
  • DS-2019 Form & Sponsorship
  • Employment Offer
  • Rights & Resources

 

Dokumentat e nevojshme gjatë qëndrimit në SHBA:

  • The I-94 Admission Record
  • The I-9 Form
  • Form W-4
  • Social Security Form
  • Social Security Letter