FRANCA

ORGANIZIMI I SHKOLLËS

Në shkollën e gjuhës janë të angazhuar një ekip i personelit me të punësuar permanent të detyruar të monitorojnë punën e secilit student individualisht. Duke filluar nga drejtori i shkollës, Accommodation Manager-( Menaxhuesin e Akomodimitt) përgjegjës për akomodimin, profesorët,–Academic Councelor( Këshilltarë Akademik) personi përgjegjës në ndjekjen e progresit të secilit nxënës,Activities Director( Drejtor i Aktiviteteve)- personi përgjegjës për organizimin e aktiviteteve shoqërore, kulturore dhe sportive të studdentëve.

MËSIMI

26 ose 32 orë Gjuhë Franceze në javë (General – Course Intensive) duke përfshirë 6 iLab orë mësim interaktiv me ndihmën e kompjuterëve dhe një profesor që udhëheq mësimin. Gjatë verës, shkolla organizon kursin Bazë të gjuhës franceze që përmban 20 orë në javë (ky kurs nuk përfshin mësimin iLab). Orët zgjasin 40 minuta. Kurset janë parashikuar dhe organizuara në atë mënyrë që mësimi i gjuhës është përshtatur me nevojat e individit dhe njohjes paraprake të gjuhës gjë që përfaqëson një kombinim ideal të të mësuarit, argëtimit dhe kohës së lirë. Para fillimit të kursit është e detyrueshme të testohet studenti dhe varësisht nga ajo sa e njeh gjuhën, ndahen në grupe sipas niveleve të mëposhtme: Beginner, Elementary, Pre-intermediate, Intermediate, Upper intermediate, Pre-advanced dhe Advanced.Grupet maximalisht përbëhen nga 15 student. Të gjithë materialet e kursit ofrohen dhe përfshihen në çmimin e kursit. Pas përfundimit të kursit, secili student merr një certifikatën e duhun.

AKOMODIMI

Ndjekësit e kursit të gjuhës frënge mund të vendosen sipas zgjedhjes së tyre:

 • Në një familje: Akomodimi ofrohet dhe sigurohet në dhoma me dy shtretër bazuar pansion i plotë nga e hëna deri të premten dhe gjysëmpansion në fundjavë.Shtrat shtesë, mund të vendoset edhe në dhoma një shtretëshe. Në dhoma akomodojnë studentë të kombësive të ndryshme me qëllim që të flasin sa më shumë në gjuhën franceze.
 • Në konviktet studentore: Akomodimi është i siguruar me vendosjen e studentëve në dhoma me një dy tre apo dhoma me shumë shtretër.Sa i takon ushqimit zakonisht bazohet në vetë-ushqyerjen self-catering (vetë-shërbim), duke përdorur një kuzhinë të përbashkët. Informacione më të hollësishme rreth akomodimit për çdo destinacion mund të merret në agjencinë Narom Travel.

AKTIVITETET JASHTË ORARIT MËSIMOR

Pas përfundimit të orës mësimore shkolla organizon aktivitete sportive dhe sociale për vizitorët (gara sportive, Barbecue, vizitë vendeve-kulturo historike qyteteve dhe vendeve interesante etj.) Këto aktivitete organizohen dhe menaxhohen nga studentë fillestarë në mënyrë që të zhvillojë zgjërojnë shoqërinë njohjen në mes vedi si dhe të perfeksionojnë gjuhën franceze. Shkolla gjithashtu organizon ekskursione ditore, të cilat janë zgjedhore dhe paguhen më shumë.

PARISI

ORGANIZIMI I SHKOLLËS

Në shkollën e gjuhës janë të angazhuar një ekip i personelit me të punësuar permanent të detyruar të monitorojnë punën e secilit nxënës individualisht. Duke filluar nga drejtori i shkollës, Accommodation Manager-( Menaxhuesin e Akomodimitt) përgjegjës për akomodimin, profesorët,–Academic Councelor( Këshilltarë Akademik) personi përgjegjës në ndjekjen e progresit të secilit nxënës,Activities Director( Drejtor i Aktiviteteve)- personi përgjegjës për organizimin e ak tiviteteve shoqërore, kulturore dhe sportive të studentëve.

MËSIMI

26 ose 32 orë Gjuhë Franceze në javë (General – Course Intensive) duke përfshirë 6 iLab orë mësim interaktiv me ndihmën e kompjuterëve dhe një profesor që udhëheq mësimin. Gjatë verës, shkolla organizon kursin Bazë të gjuhës franceze që përmban 20 orë në javë (ky kurs nuk përfshin mësimin iLab). Orët zgjasin 40 minuta. Kurset janë parashikuar dhe organizuara në atë mënyrë që mësimi i gjuhës është përshtatur me nevojat e individit dhe njohjes paraprake të gjuhës gjë që përfaqëson një kombinim ideal të të mësuarit, argëtimit dhe kohës së lirë. Para fillimit të kursit është e detyrueshme të testohet studenti dhe varësisht nga ajo sa e njeh gjuhën, ndahen në grupe sipas niveleve të mëposhtme: Beginner, Elementary, Pre-intermediate, Intermediate, Upper intermediate, Pre-advanced dhe Advanced.Grupet maximalisht përbëhen nga 15studentë. Të gjithë materialet e kursit ofrohen dhe përfshihen në çmimin e kursit. Pas përfundimit të kursit, secili student merr një certifikatën e duhun.

AKOMODIMI

Ndjekësit e kursit të gjuhës frenge mund të vendosen sipas zgjedhjes së tyre:

 • Në një familje: Akomodimi ofrohet dhe sigurohet në dhoma me dy shtretër bazuar pansion i plotë nga e hëna deri të premten dhe gjysëmpansion në fundjavë.Shtrat shtesë, mund të vendoset edhe në dhoma një shtretëshe. Në dhoma akomodojnë studentë të kombësive të ndryshme me qëllim që të flasin sa më shumë në gjuhën franceze.
 • Në konviktet studentore: Akomodimi është i siguruar me vendosjen e studentëve në dhoma me një dy tre apo dhoma me shumë shtretër.Sa i takon ushqimit zakonisht bazohet në vetë-ushqyerjen self-catering (vetë-shërbim), duke përdorur një kuzhinë të përbashkët. Informacione më të hollësishme rreth akomodimit për çdo destinacion mund të merret në agjencinë Narom Travel

AKTIVITETET JASHTË ORARIT MËSIMOR

Pas përfundimit të orës mësimore shkolla organizon aktivitete sportive dhe sociale për vizitorët (gara sportive, Barbecue, vizitë vendeve-kulturo historike qyteteve dhe vendeve interesante etj.) Këto aktivitete organizohen dhe menaxhohen nga studentë fillestarë në mënyrë që të zhvillojë zgjërojnë shoqërinë njohjen në mes vedi si dhe të perfeksionojnë gjuhën franceze. Shkolla gjithashtu organizon ekskursione ditore, të cilat janë zgjedhore dhe paguhen më shumë.

PARIS

Paris – Qyteti i Dritës,Qyteti i Univerziteteve,fakulteteve dhe kolegjeve prestigjioze, qendër botërore e ndodhive dhe të ngjarjeve të modës, kryeqyteti gastronomik, me një fjalë Parisi qendra kulturore e botës. Ne do të përmendim vetëm disa nga pamjet e këtij metropoli evropiane: Eiffel Tower Kulla –e njohur është si simbol i Parisit, Notre Dame, Champs-Elysees, Louvre – bota muzeut të famshëm i cili përmban vepra nga artistët më të famshëm dhe artistëve Montmartre – kulturore dhe pjesa artistike e qytetit, një vend i artistëve të shumtë, Place de la Bastille, Moulin Rouge, Opera në Paris, Sorbonne – Universiteti prestigjioz dhe shumë gjëra të tjera.

Shkolla në Paris: e vendosur në një pjesë prestigjioze të Parisit, Les Grand bulevardet, vetëm disa minuta nga stacioni i metrosë Republique. Ajo është e vendosur në një ndërtesë simpatike pariziene me klasë të mobiluara bukur, zyra të pajisura me kompjuterë salla moderne për pushim, me internet falas wireless në dispozicion për stundentët që ndjekin kursin.

NË PROGRAM ËSHTË PËRFSHIRË:

 • Kursi i gjuhës (numri i orëve nga tabela)
 • Akomodimi në një familje me dhoma me dy shtretër gjysëmpansion
 • Aktivitetet jashtë shkollore të organizuara nga shkolla e gjuhës
 • Materiale për ndjekjen e mësimit
 • Përdorimi i internetit dhe e-mail
 • Certifikata e përfundimit të kursit

NICA

ORGANIZIMI I SHKOLLËS

Në shkollën e gjuhës janë të angazhuar një ekip i personelit me të punësuar permanent të detyruar të monitorojnë punën e secilit student individualisht. Duke filluar nga drejtori i shkollës, Accommodation Manager-( Menaxhuesin e Akomodimitt) përgjegjës për akomodimin, profesorët,–Academic Councelor( Këshilltarë Akademik) personi përgjegjës në ndjekjen e progresit të secilit student ,Activities Director( Drejtor i Aktiviteteve)- personi përgjegjës për organizimin e aktiviteteve shoqërore, kulturore dhe sportive të studentëve.

MËSIMI

26 ose 32 orë Gjuhë Franceze në javë (General – Course Intensive) duke përfshirë 6 iLab orë mësim interaktiv me ndihmën e kompjuterëve dhe një profesor që udhëheq mësimin. Gjatë verës, shkolla organizon kursin Bazë të gjuhës franceze që përmban 20 orë në javë (ky kurs nuk përfshin mësimin iLab). Orët zgjasin 40 minuta. Kurset janë parashikuar dhe organizuara në atë mënyrë që mësimi i gjuhës është përshtatur me nevojat e individit dhe njohjes paraprake të gjuhës, gjë që përfaqëson një kombinim ideal të të mësuarit, argëtimit dhe kohës së lirë. Para fillimit të kursit është e detyrueshme të testohet studenti dhe varësisht nga ajo sa e njeh gjuhën, ndahen në grupe sipas niveleve të mëposhtme: Beginner, Elementary, Pre-intermediate, Intermediate, Upper intermediate, Pre-advanced dhe Advanced.Grupet maximalisht përbëhen nga 15 studentë. Të gjithë materialet e kursit ofrohen dhe përfshihen në çmimin e kursit. Pas përfundimit të kursit, secili student merr një certifikatën e duhun.

AKOMODIMI

Ndjekësit e kursit të gjuhës frenge mund të vendosen sipas zgjedhjes së tyre:

 • Në një familje: Akomodimi ofrohet dhe sigurohet në dhoma me dy shtretër bazuar pansion i plotë nga e hëna deri të premten dhe gjysëmpansion në fundjavë.Shtrat shtesë, mund të vendoset edhe në dhoma një shtretëshe. Në dhoma akomodojnë studentë të kombësive të ndryshme me qëllim që të flasin sa më shumë në gjuhën franceze.
 • Në konviktet studentore: Akomodimi është i siguruar me vendosjen e studentëve në dhoma me një dy tre apo dhoma me shumë shtretër.Sa i takon ushqimit zakonisht bazohet në vetë-ushqyerjen self-catering (vetë-shërbim), duke përdorur një kuzhinë të përbashkët. Informacione më të hollësishme rreth akomodimit për çdo destinacion mund të merret në agjencinë Narom Travel.

AKTIVITETET JASHTË ORARIT MËSIMOR

Pas përfundimit të orës mësimore shkolla organizon aktivitete sportive dhe sociale për vizitorët (gara sportive, Barbecue, vizitë vendeve-kulturo historike qyteteve dhe vendeve interesante etj.) Këto aktivitete organizohen dhe menaxhohen nga studentë fillestarë në mënyrë që të zhvillojë zgjërojnë shoqërinë njohjen në mes vedi si dhe të perfeksionojnë gjuhën franceze. Shkolla gjithashtu organizon ekskursione ditore, të cilat janë zgjedhore dhe paguhen më shumë.

NICE

Destinacion mondan i preferuar dhe i pashmangshëm i të pasurve dhe atyre me famshë. Nica është destinacioni më tërheqës në Cote d’Azur( Bregu Azur),i njohur për detin blu, plazhet e mjaft të bukura me rërë, klima dhe kuzhina Mesdhetare, shëtitore Promenade des Anglias e katrakterizojnë qytetin e Nice një vend ideal për të përsosur gjuhën frënge. Duke shijuar ushqimin dhe klimën e mrekullueshme mesdhetare ju do të kënaqeni duke mësuar gjuhën frënge dhe eksploruar këtë perlë Mesdhetare.

Shkolla në Nizza: Shkolla ndodhet disa minuta deri në Rue de France, një rrugë në të cilën ndodhen kafene dhe dyqane të shumta, të vendosura në qendër të Nisë. Shkolla tashmë ka marrë akreditimin nga organizata prestigjioze EAQUALS, si dhe çmimin më të lartë për aplikimin e standardeve të larta në mësimdhënien e gjuhës frënge, Label Qualité Francais Langue Etrangère. E rinovuar kohët e fundit, shkolla është e pajisur me klasë moderne dhe kabinete të pajisur me kompjutera, objekte moderne të kohës së lirë me internet falas si dhe një kafene.

NË PROGRAM ËSHTË PËRFSHIRË:

 • Kursi i gjuhës (numri i orëve nga tabela)
 • Akomodimi në një familje me dhoma me dy shtrtëre gjysëmpansion
 • Aktivitetet jashtë shkollore të organizuara nga shkolla e gjuhës
 • Materiale për ndjekjen e mësimit
 • Përdorimi i internetit dhe e-mail
 • Certifikata e përfundimit të kursit.