ITALIA

ORGANIZIMI I SHKOLLËS

Në shkollën e gjuhëve është i angazhuar ekip i përbëre nga një personel me të punësuar permanent të cilët flasin shumë gjuhë të huaja dhe që janë të detyruar të ndjekin punën e secilit student duke filluar nga drejtori i shkollës,Accomodation Manager -( Menaxhuesin e Akomodimt), – përgjegjës për akomodimin profesorët,–Academic Councelor (Këshilltar Academic)që ka për detyrë të ndjekë përparimin e secilit kandidat, Activities Director( Drejtor i Aktiviteteve)- personi i obliguar për organizimin e aktiviteteve sociale, kulturore dhe sportive të studentëve.

MËSIMI

15, 20 ose 30 orë gjuhë italiane në javë. Orët zgjasin nga 50 min. Kursi është përshtatur në të gjitha nivelet nga fillestarët absolutë deri te më të përparuarit. Pas ardhjes në Romë, studentët testohen pasi të jetë caktuar niveli i njohurisë së gjuhës ndahen në grupe të përshtatshme.,sipas nivelit të dijenisë. Numri maksimal i nxënësve në grup është 14 ose për grupe të vogla me 6 studentë. Të gjithë materialet e kursit ofrohen dhe përfshihen në çmimin e kursit. Pas përfundimit të kursit, secili student merr një certifikatën e duhun.

AKOMODIMI

Në aplikim bëhet kërkesë për akomodim në familje ose apartament.Është e mundur edhe akomodimi me Bed& Breakfast ose akomodim në hotel.Akomodimi në familje mund të bëhet në dhomë me një shtrat apo dy shtretër dhe shfrytzim i kuzhinës dhe banjës.Shpenzimet e rrymës, gazit si dhe larja e rrobave përfshihen në çmim.Nëse doni që aty të përfshihen edhe vaktet paguhet më shumë.

AKTIVITETET JASHTË ORËVE MËSIMORE

Gara të ndryshme sportive, Barbecue, një vizitë kolektive në vende interesante në qytet, etj. Këto aktivitete u besohen animatorëve që organizojnë dhe menaxhojnë programin me qëllim të zhvillimit të shoqërimit të vizitorëve mes tyre dhe përmirësimit të gjuhës italiane. Ekskursionet janë facultative.

ROMA

ORGANIZIMI I SHKOLLES

Në shkollën e gjuhëve është i angazhuar ekip i përbërë nga një personel me të punësuar permanent të cilët flasin shumë gjuhë të huaja dhe që janë të detyruar të ndjekin punën e secilit student duke filluar nga drejtori i shkollës,Accomodation Manager -( Menaxhuesin e Strehimit), – përgjegjës për akomodimin profesorët,–Academic Councelor (Këshilltar Academic)që ka për detyrë të ndjekë përparimin e secilit kandidat, Activities Director( Drejtor i Aktiviteteve)- personi i obliguar për organizimin e aktiviteteve sociale, kulturore dhe sportive të studentëve.

AKOMODIMI

Në aplikim bëhet kërkesë për akomodim në familje ose apartament.Është e mundur edhe akomodimi me Bed& Breakfast ose akomodim në hotel.Akomodimi në familje mund të bëhet në dhomë me një shtrat apo dy shtretër dhe shfrytzim i kuzhinës dhe banjës.Shpenzimet e rrymës, gazit si dhe larja e rrobave përfshihen në çmim.Nëse doni që aty përfshihen edhe vaktet paguhet më shumë.

AKTIVITETET JASHTË ORËVE MËSIMORE

Gara të ndryshme sportive, Barbecue, një vizitë kolektive në vende interesante në qytet, etj. Këto aktivitete u besohen animatorëve që organizojnë dhe menaxhojnë programin me qëllim të zhvillimit të shoqërimit të vizitorëve mes tyre dhe përmirësimit të gjuhës italiane. Ekskursionet janë facultative.

ROMA

Një nga qytetet më interesante të botës, Roma është njëkohësisht edhe një muze i hapur. Thuhet se të gjitha rrugët e çojnë në Romë. Sigurohuni që të gjeni magjinë dhe misterin e kryeqytetit të Italisë. Do tëtë magjepeni nga Colosseum dhe të hedhin një monedhë në Fontana Di Trevi. Shikoni dhe Palatine Hill, ku Roma është themeluar si dhe Panteoni, monumenti më i lashtë antik bërë 125 para Erës Tonë. Ngjituni në shkallët spanjolle dhe qëndroni pranë dyqaneve ekskluzive afër Condo Street. Vizitoni Vatikanin dhe do të fascinoheni nga Sheshi dhe Kisha San Pietro e cila është restauruar kohën e fundit, .Në mbrëmjet e ngrohta të verës, shijoni një akullore të shijshme në kafenetë e hapura në sheshin Navona.

Shkolla: Shkolla ndodhet në qendër të Romës, jo shumë larg nga stacioni qendror i trenit. Ka dhjetë klas=, video dhe DVD kabinat, përdorimin e lirë i internetit, klubin e studentëve, bari etj.